Tim kompanije je multidisciplinaran i čine ga stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.

 

Mr farm. spec. Davor J. Korčok
Generalni direktor

Davor Korcok

Davor J. Korčok je magistar farmacije, sprecijalista industrijske farmacije , vodeći ocenjivač međunarodnih standarda ISO 9001:2008, ISO 22000:2005,HACCP principa. Usavršavao se u oblasti sistema menadžmenta i kvaliteta i ima status vodećeg ocenjivača za ovu oblast (QMS). Završio je niz edukacija vezanih za Dobru proizvođačku praksu u farmaceutrskoj industriji lekova i poseduje ECA sertifikat. Predavac na brojnim domaćim i inostranim stručnim skupovima. Savetnik u uspostavljanju sistema poslovnih procesa i  Edukator u sprovođenju specijalizovanih obuka internih i eksternih korisnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Autor i koautor je više stručnih radova u značajnim naučnim časopisima. Akreditovani predavač za edukacije farmaceuta i lekara. Član je farmaceutskog društva Srbije i JUSK-a. Trenutno je na doktorskim studijama iz oblasti tehnološko-tehničke nauke.
Na poziciji generalnog direktora kompanije Abela Pharm je od 01.04.2012. godine. 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Mr farm.spec. Olivera Čolić
Direktor proizvodnje

Davor Korcok

Magistar farmacije, specijalista farmaceutske tehnologije i specijalista industrijske farmacije. 22 godine radnog iskustva u farmaceutskoj industriji i to u proizvodnji lekova i proizvodnji dijetetskih suplemenata. Učestvovala u implementiranju velikog broja standarda kvaliteta vezanih za farmaceutsku industriju kao i u razvoju novih proizvoda. Autor i koautor stručnih radova iz oblasti farmacije. Na poziciji direktora proizvodnje u kompaniji Abela Pharm je od 2013. godine. 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Mr teh. nauka Nada Tršić-Milanović
Direktor kvaliteta

Davor Korcok

Magistar tehnoloških nauka sa 20 godina radnog iskustva u oblasti probiotskih preparata. Punih 18 godina je radila na Institutu za imunologiju i virusologiju Torlak. Tokom svoje dugogodišnje karijere stekla je veliko iskustvo u razvoju, proizvodnji i transferu tehnologije probiotskih preparata. Kao vođa stručnog tima implementirala je standarde kvaliteta vezane za tehnološko-tehničke procese iz ove oblasti. Autor i koautor je mnogih stručnih i naučnih radova sa temama:stabilnost i efikasnost probiotskih preparata i kontrola kvaliteta u farmaceutskoj industriji. Na poziciji direktora kvaliteta u kompaniji Abela Pharm je od 2014. godine. 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr farm. Bogdan Mitić
Asistent generalnog direktora
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr med. Svetlana Mitrović
Product Manager
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr farm. Bojana Bogdanić
Regulatory Affairs Associate
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr farm. spec. Gordana Andreev
Rukovodilac razvoja
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mast. Inž. Kristina Jovanović
Rukovodilac proizvodnje
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mast. Inž. Slađana Jovičić
Rukovodilac proizvodnje
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr farm. Ana Ugarković
Stručni saradnik kontrole kvaliteta
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mast. Inž. Marko Ijačić
Stručni saradnik obezbeđenja kvaliteta
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stefan Đorđević
Rukovodilac logistike
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mast. Inž. Miloš Jovanović
Rukovodilac nabavke
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.