Tim kompanije je multidisciplinaran i čine ga stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.

 

Dr sci. spec. farm. Davor J. Korčok
Generalni direktor

Davor Korcok

Davor J. Korčok je doktor nauka, specijalista industrijske farmacije i specijalista prehrambene tehnologije, vodeći ocenjivač međunarodnih standarda ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP principa. Usavršavao se u oblasti sistema menadžmenta i kvaliteta i ima status vodećeg ocenjivača za ovu oblast (QMS). Završio je niz edukacija vezanih za Dobru proizvođačku praksu u farmaceutskoj industriji lekova, i poseduje ECA sertifikat. Predavač na brojnim domaćim i inostranim stručnim skupovima. Savetnik u uspostavljanju sistema poslovnih procesa i Edukator u sprovođenju specijalizovanih obuka internih i eksternih korisnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Gostujući je predavač Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Autor i koautor je više stručnih radova u značajnim naučnim časopisima. Akreditovani predavač za edukacije farmaceuta i lekara. Član je farmaceutskog društva Srbije i član je Upravnog odbora Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet. Januara 2019 godine izabran je za Predsednika Naučno Tehničkog Komiteta za farmaciju. Na poziciji Generalnog direktora kompanije Abela Pharm je od 01.04.2012. godine.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Mr farm.spec. Olivera Čolić
Direktor proizvodnje

Olivera Colic

Magistar farmacije, specijalista farmaceutske tehnologije i specijalista industrijske farmacije. 22 godine radnog iskustva u farmaceutskoj industriji i to u proizvodnji lekova i proizvodnji dijetetskih suplemenata. Učestvovala u implementiranju velikog broja standarda kvaliteta vezanih za farmaceutsku industriju kao i u razvoju novih proizvoda. Autor i koautor stručnih radova iz oblasti farmacije. Na poziciji direktora proizvodnje u kompaniji Abela Pharm je od 2013. godine. 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Mr teh. nauka Nada Tršić-Milanović
Direktor kvaliteta

Nada Trsic

Magistar tehnoloških nauka sa 20 godina radnog iskustva u oblasti probiotskih preparata. Punih 18 godina je radila na Institutu za imunologiju i virusologiju Torlak. Tokom svoje dugogodišnje karijere stekla je veliko iskustvo u razvoju, proizvodnji i transferu tehnologije probiotskih preparata. Kao vođa stručnog tima implementirala je standarde kvaliteta vezane za tehnološko-tehničke procese iz ove oblasti. Autor i koautor je mnogih stručnih i naučnih radova sa temama:stabilnost i efikasnost probiotskih preparata i kontrola kvaliteta u farmaceutskoj industriji. Na poziciji direktora kvaliteta u kompaniji Abela Pharm je od 2014. godine. 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr sci. farm. Marija Ilić
Direktor regulatornih poslova

Nada Trsic

Doktor farmaceutskih nauka i Naučni saradnik u oblasti farmaceutske tehnologije sa 18 godina radnog iskustva. Dobitnik je nagrade "Student generacije Farmaceutskog fakulteta" u 2000. godini, kao i diplome "Prof. dr Ivan Berkeš". Od 2001. do 2005. godine je bila zaposlena na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu kao saradnik i asistent-pripravnik u Institutu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. U Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije je radila od 2005. do 2010. godine, kao viši stručni saradnik na poslovima ekspertske procene dokumentacije o kvalitetu i bezbednosti lekova i studija bioekvivalencije. Bila je član nacionalne Komisije za obnovu dozvola za lekove i Komisije za farmakopeju. Učestvovala je u radu Komisija za stavljanje humanih i biljnih i tradicionalnih lekova u promet. Od 2010. do 2018. godine radila je u kompaniji PharmaSwiss, Beograd u zvanju menadžera za registraciju proizvoda. Autor je ili koautor 6 naučnih radova i 25 saopštenja prezentovanih na međunarodnim i domaćim skupovima. Na poziciji menadžera regulatornih poslova u kompaniji Abela Pharm je od septembra 2018. godine.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr farm. Bogdan Mitić
Asistent generalnog direktora
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr med. Svetlana Mitrović
Product Manager
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr farm. spec. Nataša Belić
Rukovodilac razvoja
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mast. Inž. Kristina Jovanović
Rukovodilac proizvodnje
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr farm. spec. Vesna Kutlača
Rukovodilac proizvodnje
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr farm. spec. Ana Božović
Kvalifikovano lice za puštanje leka u promet (QP)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr farm. Bojana Bogdanić
Stručni saradnik regulatornih poslova
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mast. Inž. Marko Ijačić
Stručni saradnik obezbeđenja kvaliteta
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mast. mikrobiolog Dejana Bokun
Saradnik u sektoru kvaliteta
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stefan Đorđević
Rukovodilac magacinskog poslovanja i logistike
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mast. Inž. Miloš Jovanović
Referent nabavke
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AbelaPharm.rs koristi kolačiće kako bi perosnalizovao sadržaje i analizirao posete. Poštuje pravila politike privatnosti.
Više informacija Ok