KVALITET  

Glavni cilj kompanije Abela Pharm je da se na tržište plasiraju efikasni, bezbedni i kvalitetni proizvodi. 

Jedina je kompanija u Srbiji koja poseduje internacionalni GMP sertifikat za razvoj, registraciju, upravljanje i obezbeđenje kvaliteta i proizvodnju dijetetskih suplemenata, medicinskih sredstava i predmeta opšte namene. 

Stručno osoblje, visoki higijensko-bezbednosni standardi, adekvatna oprema  i kontrolisani uslovi radne sredine su put kojim se dobija proizvod željenog kvaliteta. 

Od razvoja proizvoda, preko nabavke i prijema sirovina, pa sve do proizvodnje gotovih proizvoda spremnih za isporuku poštujemo vrlo stroge zahteve. 

Vrlo smo rigorozni kada je u pitanju kvalitet sirovina koje se koriste u proizvodnji. Samo najčistiji i najdelotvorniji sastojci, proverenih domaćih i svetskih proizvođača, mogu se naći u proizvodima Abela Pharm. 

Svi koraci u toku proizvodnog procesa su dokumentovani i pregledani od strane sektora obezbeđenja kvaliteta. Posebna pažnja poklanja se proveri kvaliteta svake pojedinačne serije proizvoda. 

Kontrola kvaliteta finalnog proizvoda se obavlja eksterno u akreditovanoj laboratoriji Gradskog zavoda za javno zdravlje, na osnovu čega se dobija stručno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda. Na osnovu ovog stručnog mišljenja i proizvodnog protokola, odgovorna kvalifikovana osoba izdaje odluku o kvalitetu i stavljanju određene serije proizvoda u promet. 

Poštovanjem Dobre proizvođačke prakse (GMP) i HACCP principa osiguravamo da samo najkvalitetniji proizvodi budu isporučeni pod imenom Abela Pharm. 

 


 

 Nacionalna nagrada za
unapređenje kvaliteta
                                  Zahvalnica za svestranu podršku
aktivnosti i afirmacije kvaliteta
                                  Povelja za Abela Pharm savez
ininjera i tehniara Srbije

 

ISO 22000                                                 ISO 9001                                               ISO 13485

 


 

JUSK                                                                  DDP                                              HACCP SERTIFIKAT VETERINA [/gallery]

 

 

 

AbelaPharm.rs koristi kolačiće kako bi perosnalizovao sadržaje i analizirao posete. Poštuje pravila politike privatnosti.
Više informacija Ok