Kontinuirana edukacija

2017

 • Abela Pharm generalni pokrovitelj međunarodne konferencije o kvalitetu JUK ICQ 2017

  Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 05. do 07.juna.2017.godine održana je 14. Internacionalna konferencija o kvalitetu- JUSK 2017. Kompanija Abela Pharm bila je generalni pokrovitelj ove, veoma uspešne, konferencije.

  Skup je otvorio Generalni direktor Abela Pharm Mr farm.spec. Davor J. Korčok i tom prilikom je preneo iskrene čestitke celokupnom timu koji je učestvovao u organizaciji Konferencije kao i čast koju kompanija Abela Pharm ima jer može da podrži ovaj projekat od velikog značaja za Srbiju i čitav region već trecu godinu za redom.

  U okviru konferencije održana je sesija naučno tehničkog komiteta za farmaciju sa temom „Upravljanje farmaceutskim otpadom- u susret EU regulativi“, u okviru koje je Mr tehn. nauka Nada Tršić Milanović, direktor kvaliteta kompanije Abela Pharm održala predavanje sa temom: „Dijetetski suplementi- opasan otpad ili ne?“ pri čemu je posebno istakla važnost pravilnog prikupljanja, sortiranja, odlaganja i recikliranja otpada koji nastaje pri proizvodnji dijetetskih suplemenata, kao i nedostatku jasnih regulatornih zahteva u pogledu kategorizacije dijetetskih suplemenata kao opasnog ili neopasnog otpada.

 • VIII Simpozijum magistara farmacije Bosne i Hercegovine

  Od 19. do 21. maja 2017.godine u hotelu „Grand hotel Neum“ u Neumu organizovan je VIII simpozijum magistara farmacije, Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

  Tema ovogodišnjeg simpozijuma bila je ekonomska pozicija magistra farmacije u Bosni i Hercegovini. U okviru simpozijuma izuzetno posećeno bilo je predavanje sa temom „BULARDI® - uloga probiotske kvasnice, šta nam govore svetske smernice?“.

  Predavanje je obuhvatalo tehnološke procese izrade, nabavke sirovina, zatim važnosti transporta i lagerovanja sirovina/međuproizvoda i gotovog proizvoda pod posebnim i kontrolisanim ambijentalnim uslovima, o čemu je govorila Mr tehn. nauka Nada Tršić- Milanović.

  Mr farm.spec. Davor J. Korčok je u svom delu predavanja govorio o medicinskim aspektima primene proizvoda Bulardi® koji u svom sastavu sadrži gljivicu Saccharomyces boulardii¸ njegovim prednostima u odnosu na druge probiotske preparate, kao i o najnovijim saznanjima iz stručne literature o dejstvu ove probiotske gljivice.

 • Abela Pharm otkriva sve tajne crevne mikrobiote

  Istra, regionalni stručni skup 18.-21.05.2017.

  Kompanija Abela Pharm u periodu od 18.-21.05.2017.u hotelu Park Plaza Belvedere u Medulinu, u Hrvatskoj, organizovala je regionalni stručni skup kome je prisustvovalo više od 100 lekara iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

  Najeminentnijim gastroenterlozima, pedijatrima, hirurzima i infektolozima kompanija AbelaPharm predstavila je porodicu svojih probiotskih preparata, od skoro u unapređenom inovativnom pakovanju (flow pack tehnologija) u kome je svaki blister dodatno zaštićen trsolojnom folijom, koja štiti kapsule od visokih temperatura, vlage i svetlosti.

  Sojevi pribiotika koji se nalaze u preparatima Bulardi, Bulardi junior, Flobian i Enterobiotik, nalaze se u svim aktuelnim svetskim preporukama i smernicama za primenu pravog probiotika u širokom spektru odgovarajućih indikacija, kao što su antibiotski kolitis, infekcija Clostridium difficile, putnička dijareja, funkcionalna nadutost, gasovi i sindrom nervoznog creva.

  Na stručnom delu sastanka, o svojim iskustvima u primeni probiotskih preparata Abela Pharm, kao i prikazima najinteresantnijih slučajeva iz prakse, govorili su:

  • prof. dr Miodrag Krstić i prof. dr Tomica Milosavljević sa Klinike za gastroenterologiju KC Srbije,
  • prof. dr Dino Tarbar sa Klinike za gastroenterologiju VMA, dr sci med. Mirjana Stojšić sa IZZZDIOV,
  • doc.dr Mario Tadić, sa Klinike Rebro u Zagrebu, kao i dr Olivera Sekulić sa Klinike za gastroenterologiju KC Crne Gore.
  • Skup je moderirao prof. dr Srđan Đuranović, predsednik Udruženja gastroenterologa Srbije.


  Predstavnici AbelaPharm tokom 4 radna dana iskoristili su priliku i za druženje i razmenu iskustava sa svim pozvanim lekarima, organizujući kratak predah od radnih aktivnosti i intenzivnih stručnih diskusija, kratkim, ali prijatnim posetama Puli i Brijonima.

  Jedinstveni zaključak sa ovog regionalnog multidisciplinarnog stručnog skupa je da on postane tradicionalan, odnosno da se redovno održava jednom godišnje na različitim regionalnim lokacijama, kao i da se kao rezime svih stručnih diskusija koje su vođene, objavi Vodič o racionalnoj primeni probiotskih preparata pod nazivom “Tajne crevne mikrobiote”. Vodič-smernice biće promovisan u nardnom periodu zdravstvenim radnicima različitih specijalnosti, da bi se što lakše diferencirali preparati dokazane efiksnosti i bezbednosti, kao što su probiotski preparati Abela Pharm.

 • Edukativni vikend za lekare iz Srbije

  AbelaPharm je 13.-14. maja 2017. godine održala edukativni vikend za lekare iz Srbije: kardiologe, pulmologe i lekare opšte medicine u Šapcu, Hotel Sloboda.

  U fokusu ovogodišnjeg edukativnog vikenda su bile kardiološke teme ″Novine u prevenciji kardiovaskularnih bolesti″ i pulmološke teme ″Čuvajte respiratornu rezervu svojih pacijenata″.

  Jedan deo predavanja je bio organizovan kao radionica gde su lekari putem sistema za glasanje mogli da aktivno učestvuju u rešavanju kliničkih problema i odgovaraju na ključna pitanja. Predavanja i radionicu je vodila Anita Agić, Brand Manager kompanije.

  Kompanija AbelaPharm, nastavlja da podržava edukaciju lekara sa promocijom PropoMucil-ai Cardiovitamin-a.

 • Naučni skup Hrvatskog društva za kvalitet

  Od 10. do 13. maja u Opatiji održan je 8. naučni skup Hrvatskog društva za kvalitet sa temom „Znanjem do kvaliteta - kvalitetom do rezultata“ .

  Cilj ovogodišnje konferencije bilo je okupljanje velikog broja stručnjaka iz oblasti sistema upravljanja kvalitetom, kao i ostvarivanje pravila „5P“:

  - prepoznavanje uloge sistema upravljanja za budućnost;
  - prihvatanje novih ideja;
  - podsticaj stalnog napretka;
  - podsticaj da uspesi pojedinaca i kompanija postanu znanje cele zajednice;
  - pokretanje mreže razmene znanja o sistemima upravljanja.

  Na skupu je organizovano preko 30 predavanja čiji su autori eminentni stručnjaci iz zemalja regiona kao i iz Evropske organizacije za kvalitet (EOQ). Mr farm. spec. Davor J. Korčok je u okviru sekcije zdravlje održao predavanje sa temom „Značenje integrisanih menadžment sistema u farmaceutskoj indrustriji“.

  Cilj predavanja bilo je uporedni prikaz sistema menadžmenta kvalitetom i njegova integracija radi dobijanja što boljeg modela, što je i prikazano na praktičnom primeru uvođenja intergrisanog menadžment sistema u kompaniji Abela Pharm.

 • XXVII FASUS

  U hotelu Hyatt Regency Beograd 5. maja 2017, održan je XXVII, tradicionalno uspešan FASUS. Skupu je prisustvovalo 400 gostiju iz svih oblasti zdravstvene delatnosti.

  Kompanija AbelaPharm je ovom prilikom predstavila najmlađeg člana Herbafast® porodice, Herbafast® Fiber u kesicama. Inovacija je unapređeni način pakovanja i doziranja: Herbafast® Fiber nalazi se u pojedinačnom pakovanju koje sadrži jednu dozu. Vrećice su visokog kvaliteta, otporne na spoljašnje uticaje i pogodne za nošenje.

    • Herbafast® Fiber predstavlja kombinaciju biljnih vlakana koja smanjuje apetit, sprečava napade gladi i smanjuje kalorijski unos pa dovodi do sniženja telesne mase.
    • Odabrane komponente preparata Herbafast® Fiber omogućavaju zdravo mršavljenje: normalizuju nivo šećera u krvi, holesterol i trigliceride.
    • Kombinacija vitamina i minerala koju sadrži Herbafast® Fiber povoljno utiče na imunitet koji može biti ozbiljno ugrožen restrikcijskim dijetama.


  Na stručnom delu sastanka, u prepunoj sali prof. dr Miodrag Krstić sa Klinike za gastroenterologiju, KC Srbije, predstavio je najnovije smernice za preporuku pravog probiotskog preparata.

  Na izložbenom štandu predstavnici AbelaPharm su iskoristili priliku za druženje i razmenu iskustava sa farmaceutima i organizovali kviz nakon koga su podeljene vredne nagade

 • Prevencija u pedijatriji - Osnov zdravlja i blagostanja 7-9.april 2017.

  IV Kongres Udruženja za Preventivnu Pedijatriju Srbije pod nazivom “Prevencija u pedijatriji – osnov zdravlja i blagostanja”, održan je u Kongresnom Master centru u Novom Sadu u periodu od 07 – 09. aprila 2017. godine.

  Farmaceutska kompanija Abela Pharm pomogla je svojom stručnom podrškom ovom kongresu, da se generacija današnjih pedijatara i njihovih saradnika suoči sa novim izazovima u prevenciji najčešćih bolesti dečijeg uzrasta, na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, pripremajući ih time za nove izazove budućnosti, uz praćenje morbiditeta i mortaliteta najmlađe populacije.

  Moderator gastroenterloške sesije bio je prof. dr Zlatko Đurić iz KC Niš, a dr Mirjana Stojšić sa IZZDIOV istakla je savremene aspekte primene probiotika Bulardi junior već od drugog meseca života deteta, kao i značaj ulogu primene mikro-kapsiliranog cinka u prevenciju i lečenju dijareja kod dece. Tokom diskusije čula se razmena mišljenja i dugogodišnjih iskustava sa kolegama iz drugih sredina, kao i iznošenje stavova o smernicama za upotrebu probiotika u pedijatriji, što daje mogućnost kvalitetnije i racionalnije zdravstvene zaštite, odnosno očuvanje zdravlja buduće odrasle jedinke i prosperitet i napredak društva u celini.

  Kongresu je prisustvovalo oko 300 pedijatara, zdravstvenih saradnika, medicinskih sestara I tehničara iz cele Srbije i regiona.

 • Prevencija karcinoma jednjaka i želuca, stručni i društveni izazov

  U Srpskoj akedemiji nauka i umetnosti 6.aprila 2017. održan je stručni skup „Prevencija karcinoma jednjaka i želuca, stručni i društveni izazov“, pod pokroviteljstvom Odbora za biomedicinska istraživanja SANU i Udruženja gastroenterologa Srbije.

  Kompanija Abela pharm podržala je održavanje ovog stručnog skupa sa punom svešću da postoji potreba za multidisciplinarnim sagledavanjem problema sprečavanja nastanka, ranog otkrivanja i blagovremenog lečenja malignih bolesti gornjih delova digestivnog sistema. Ovakvo kompletno sagledavanje na globalnom, evropskom i domaćem nivou, pomaže u pripremi i usvajanju Nacionalnih smernica za prevenciju ovih bolesti, koje uprkos velikom napretku u nauci i struci i dalje odnose mnogo više života nego što bi to trebalo, ukoliko bismo bili uspešnjiji u njihovoj prevenciji.

  Dimenzija društvene odgovornosti struke vidljivija je u ovoj oblasti, nego u drugim medicinskim oblastima, što prepoznaje i komapnija Abela Pharm i promoviše kroz svoje česte edukativne skupove namenjene stručnoj javnosti, farmaceutima i lekarima svih specijalnosti.

  Konferenciju je otvorio akademik Vladimir S.Kostić, predsednika SANU, a učestvovali su:

  • Prof. Dr Tatjana Pekmezović: Ca jednjaka i želuca, epidemiološki trendovi u svetu, Evropi i Srbiji,
  • Prof. Dr Aleksandra Simić, Refluskini ezofagitis i Barrettova metaplazija – klinička orijentacija u dijagnostici i terapiji
  • Ass.dr Ognjan Skrobić: Ca jednjaka, rana dijagnoza i prava terpijksa odluka
  • Doc. Dr Aleksandra Sokić Milutinović: Dispepsija, gastritis, ulkusna bolest, tumori želuca- diferencijalne dijagnostičke mogućnosti
  • Prof. Dr Miodrag Krstić: Helicobacter pylori infekcija- izazov koji se ne smanjue ili problem koji gubi značaj?
  • Prof. Dr Aleksandra Pavlović Marković: Prekancerozna stanja sluznice želuca, lečenje i praćenje zasnovano na dokazima
  • Akademik Predrag Peško: Mogućnosti prevencije Ca jednjaka  
  • Prof. Dr Tomica Milosavljević: Mogućnosti prevencije Ca želuca


  Skupu je prisutvovalo oko 200 lekara različtih specijalnosti iz cele zemlje.

 • Izveštaj IV multidisciplinarni simpozijum “Edemi i angioedemi glave i vrata”

  Četvrti Multidisciplinarni simpozijum  “Edemi i angioedema glave i vrata” se održao 01.aprila 2017. godine u hotelu Novi Sad sa početkom u 10 časova.

  Simpozijum je akreditovan sa 8 KME bodova za predavače i 4 KME boda za slušaoce. Prisustvovalo je 102 ORL lekara i pedijatara iz cele Vojvodine.

  AbelaPharm je i ove godine, po IV put podržala organizaciju ovog simpozijuma kao jedan od glavnih sponzora.

  AbelaPharm je bila prisutna sa štandom i stručnim simpozijumom u kome je dr Aleksandra Bajec-Opančina sa temom “Uporedna studija Propomucil® preparata u tretmanu akutnih respiratornih infekcija gornjih disajnih puteva kod dece” predstavila efikasnost i bezbednost PropoMucil ®sirupa za decu kod upale srednjeg uva i PropoMucil® spreja za nos kod rinitisa (zapaljenjima nosne sluznice).

  Istraživanjem je obuhvaćeno 173 deteta, sprovedeno od januara do aprila 2016. godine u Institutu za majku i dete „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu. Istraživanje su sproveli doktori sa ORL odeljenja: dr Aleksandra Bajec-Opančina, dr Vladan Šubarević, dr Katarina Stanković i dr Mladen Novković. Istraživanjem su obuhvaćene dve grupe dece: grupa A- 100 dece sa simptomima sekretornog zapaljenja srednjeg uha primali su mesec dana PropoMucil® sirup za decu (kombinacija prečišćenog standardizovanog propolisa sa 12% polifenola čime mu je povećana antimikrobna efikasnost, N-acetilcisteina, meda, ekstrakta belog sleza i šipurka; Abela Pharm, Beograd, Srbija) i gupa B- 73 deteta sa simptomima zapaljenja nosne sluznice koja su koristila mesec dana PropoMucil® sprej za nos.

  Kao zaključak je istakla da je fitoterapija se pokazala kao bezbedna i efikasna  u odnosu na konvencionalnu terapiju.

  Prema našem istraživanju, primena višekomponentnih biljnih preparata (PropoMucil®) u terapiji sekretornog otitisa,  rinitisa i rinoadenoiditisa u dečjem uzrastu je opravdana, sa  pozitivnim učinkom po zdravlje dece i bez ikakvih neželjenih efekata.

  Ovaj rad je kao originalni naučni rad odštampan u celosti u Zborniku radova na ovom simpozijumu.

  Nakon završnog predavanja sledila je nagradna igra u organizaciji AbelaPharm kompanije.

 • Stručni akreditovani sastanak u Teatru Carte Blanche u Beogradu

  Dana 22.03.2017. u 19:30h u Teatru Carte Blanche u Beogradu, je održan stručni akreditovani sastanak za 120 lekara i farmaceuta.

  Teme su bile usmerene na lečenje i prevenciju simptoma gastroenteroloških i kardioloških bolesti . Dodatno dr Žujović je prezentovao rezultate studije kod pacijenata sa HOBP, astmom, hroničnim i akutnim bronhitisima sa PropoMucil-om u odnosu na placebo kontrolnu grupu gde je dokazana efikasnost PropoMucila u izbacivanju sekreta iz disajnih puteva, kao i antimikrobna efikasnost kod 100 pacijenata.

  Teme sastanka:

    • “Renesansa probiotskih monokultura u savremenoj kliničkoj praksi”Prof. dr Tomica Milosavljević, KCS, Klinika za gastroenterologiju
    • “PropoMucil®- naša iskustva”dr Dejan Žujović, Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu , Beograd
    • „Mesto ARTEROprotect®-a i CARDIOvitamin®-a u prevenciji kardiovaskularnih bolesti“dr Goran Popović, Medigroup, Beograd

   

  Kao zaključak, dr Dejan Žujović je istakao da “kombinacija propolisa i N-acetilcisteina u PropoMucilu® predstavlja dobar izbor u smanjenju simptoma kod HOBP, astmatičara i pacijenata sa opstruktivnim bolestima pluća, kao i da značajno popravlja kvalitet života. “

   

 • Svečana akademija povodom 80 godina postojanja Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Nišu

  Dana 17.-18.03.2017. godine je održana Svečana akademija povodom 80 godina postojanja Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Nišu. Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš, osnovan je 1937. godine.

  Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji oko 320 hiljada ljudi živi sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća i u pitanju peti najčešći uzrok smrti u našoj zemlji. Široka javnost malo zna o ovoj bolesti koja se može prevenirati I lečiti, a još manje o rizičnim ponašanjima koja ih izazivaju.

  Hronična opstruktivna bolest pluća odlikuje se delimičnim i stalnim suženjem disajnih puteva uzrokujući smanjeni protok vazduha što izaziva otežano disanje i druge simptome (začepljenje pluća sa šlajmom koji je teško rešiti ga se).

  Uprkos tome što je HOBP neizlečiva bolest, ukoliko se dijagnostikuje na vreme i počne sa primenom odgovarajućih terapija, njen razvoj se može usporiti do te mere da se kvalitet života pacijenata gotovo uopšte ne naruši.

  Zato je AbelaPharm podržala akreditovan sastanak na kome je prisustvovalo preko 300 pulmologa i pneumoftiziologa iz cele Srbije. AbelaPharm sa svojim proizvodima PropoMucil® i Bulardi® predstavlja kompaniju koja pruža novu terapijsku mogućnost lekarima pulmolozima i pneumoftiziolozima da pomognu svojim pacijentima u smanjenju pogoršanja bolesti, olakšavanju simptoma bolesti i poboljšanju kvaliteta života ovih pacijenata.

  Kombinacija propolisa i N-acetilcisteina u PropoMucil® -u predstavlja dobar izbor u smanjneju simptoma hroničnih opstruktivnih bolesti pluća, stabilizovane astme i pneumonija; bolesti koje su praćene produkcijom sekreta i kašljem. Preparat je efikasan i bezbedan za primenu u svim dobnim grupama, i značajno popravlja kvalitet života pacijenta.

  Svečanoj akademiji je prisustvovao i patrijarh srpski, godpodin Irinej, koji je ovom prilkom rekao, "Zbog ovakvih ustanova broj obolelih od ove teške bolesti sveden je na minimum, i tuberkuloza nije više neizlečiva bolest, a ljudi koji su imali problem mogli su da nastave sa normalnim životom. Srpski lekari imaju punu podršku naše crkve, a i crkva ima njihovu iskrenu podršku“, istako je patrijarh. Današnjoj akademiji, je prisustvovao i gradonačelnik Niša, Darko Bulatović sa saradnicima, direktori ustanova i lekari iz ove oblasti, kao i brojni predstavnici farmaceutskih kuća u Srbiji.

 • I simpozijum ‚‚Savremeni trendovi u lečenju i rehabilitaciji nagluvosti i gluvoće‚‚

  I simpozijum ‚‚Savremeni trendovi u lečenju i rehabilitaciji nagluvosti i gluvoće‚‚ sa međunarodnim učešćem se održao 10. i 11. marta 2017. u Crowne Plazi u Beogradu.

  Bio je akreditovan sa 10 bodova za predavače i 6 bodova za slušoce, a povodom 50 godina Centra za audiološku rehabilitaciju Klinike za ORL i MFH, Kliničkog centra Srbije. Okupio je oko 230 ORL lekara iz zemlje i inostranstva. Skupu su prisustvovali skoro svi ORL lekari sa KCS, KBC Zvezdara, Dr Dragiše Mišović, kao i iz Smedereva, Šabca, Loznice, Crne Gore, Slovenije, Makedonije. Uz to, bilo je i pedijatara (Pančevo, Bg). Predavači su bili eminentni profesori: dr N.Arsović, dr D.Dankuc, D.Đerić, B.Mikić, Z.Komazec, S.Babac, J.Ječmenica, Z.Dudvarski, Lj.Čvorović, a bilo je dosta predavača iz inostranstva (UK, Mađarska, Litvanija, USA, Hrvatska,Rumunija, Nemačka....)

  AbelaPharm je podržala ovaj simpozijum i predstavila svoje proizvode Propomucil, Bulardi i Flobian. Svi lekari su prijavili pozitivna iskustva sa Bulardijem. Sa Propomucilom je velika većina imala dobra iskustva sa sirupima, sprejevima ili kesicama i pohvalili su efikasnost ovog proizvoda.

 • Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara SPAS

  Dana 03.03.2017. u 15h u hotelu Metropol-Palace u Beogradu, je održan 36. Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara SPAS.

  Skupu je prisustvovalo preko 350 gostiju iz svih oblasti farmaceutske delatnosti. U okviru skupa održano je stručno predavanje ‚‚Ima li mesta probioticima u funkcionalnim oboljenjima gastrointestinalnog trakta” ,  Prof. Dr Njegica Jojić uz podršku Abela Pharm kompanije.

  I ovaj put je AbelaPharm bila glavni pokrovitelj stručnog skupa i prisustvovala je sa štandom i stručnim simpozijumom ‘’PropoMucil- održite disajne puteve zdravim’’ dr Dejan Žujović. Dr Žujović je ovom prilikom prezentovao rezultate studije kod pacijenata sa HOBP-om, astmom, hroničnim i akutnim bronhitisima sa PropoMucil-om u odnosu na placebo kontrolnu grupu.  Ovim je još jednom potvrđena i dokazana efikasnost PropoMucila u izbacivanju sekreta iz disajnih puteva, kao i antimikrobna efikasnost kod 100 pacijenata.

  Kao zaključak, dr Dejan Žujović je istakao da “kombinacija propolisa i N-acetilcisteina u PropoMucilu® predstavlja dobar izbor u smanjenju simptoma kod HOBP, astmatičara i pacijenata sa opstruktivnim bolestima pluća, kao i da značajno popravlja kvalitet života.“

 • 36. Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara „SPAS“

  U Hotelu Metropol-Palace u Beogradu, 03. marta 2017. godine održan je 36. Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara Srbije- SPAS.

  Skup je otvorio Generalni direktor kompanije Mr farm. spec. Davor J. Korčok i istakao značaj privatnih apoteka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, kao i koliko je važna komunikacija između proizvođača farmaceutskih proizvoda i farmaceuta koji su poslednja karika u lancu komunikacije sa pacijentima.

  U okviru skupa održana je edukacija pod nazivom „Ima li mesta probioticima u funkcionalnim oboljenjima gastrointestinalnog trakta“ predavača prof. Dr Njegice Jojić iz KBC Zvezdara. Skup je akreditovan i obuhvatao je test koji se uključivao 50 pitanja, koje su učesnici uspešno savladali. Na stručnoj edukaciji prisustvovalo je 310 farmaceuta, farmaceutskih tehničara i doktora medicine.

  Kompanija Abela Pharm je, kao i uvek do sada, sa velikim zadovoljstvom prihvatila poziv da pomogne u realizaciji ovog sastanka.

 • Sastanak u Somboru

  AbelaPharm je podržala akreditovan sastanak 02.03.2017. godine u 18 h u Somboru. Prisustvovalo je preko 70 doktora iz Doma zdravlja i Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor. Sastanak je bio posvećen internističkim temama sa programom:

    • „Kako izbaciti sekret iz disajnih puteva?“Prof. dr Aleksandra Ilić-Dudvarski, Klinika za pulmologiju, KCS, Beograd
    • “Zašto su monokomponentni probiotici optimalno rešenje za zdravlje GIT-a?”dr Aleksandar Knežević, Klinika za gastroenterologiju, KCV, Novi Sad
    • “ARTEROprotect® i CARDIOvitamin® u prevenciji kardiovaskularnih bolesti”dr Milan Todorović, Proton system

 • Edukativni sastanak za pedijatre iz Vojvodine

  AbelaPharm je 28. februara 2017. godine održala edukativni sastanak za pedijatre iz Vojvodine, u hotelu Novi Sad.

  Teme su bile usmerene na novine u prevenciji gastroenteroloških, ORL simptoma i bolesti, kao i rasta i preloma kostiju kod dece. Preko 40 pedijatara uz diskusiju iz kliničke prakse su učestvovali u edukaciji uz naše eminentne predavače.

  1. „Kako izbaciti sekret iz disajnih puteva?“ Prof. dr Nenad Arsović, Klinika za ORL, Klinički centar Srbije, Beograd

  2. “Savremeni aspekti primene Saccharomyces boulardii u pedijatriji” Dr sci. med dr Mirjana Stojšić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

  3. “Izgradnja optimalne strukture koštano-zglobnog sistema u detinjstvu“ Prof. dr Dragan Katanić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

  Kompanija AbelaPharm, nastavlja da podržava edukaciju lekara sa promocijom PropoMucil-a, Bulardi-ja i K2D3 juniora.

 • Stručni sastanak u Kragujevcu

  Posvećena kontinuiranoj edukaciji stručne javnosti, kompanija AbelaPharm je 22. februara 2017. U Kragujevcu organizovala stručni sastanak sa aktuelnim temama iz kliničke prakse.

  Teme su bile usmerene na novine u prevenciji gastroenteroloških, ORL simptoma i bolesti, kao i rasta i preloma kostiju kod dece.

  • Prof. dr Miodrag Krstić gastroenterolog, KC Srbije “Renesansa probiotskih monokultura u savremenoj kliničkoj praksi“
  • Prof. dr Vojislav Perišić, pedijatar gastroenterohepatolog, Beograd “Izgradnja optimalne strukture koštano-zglobnog sistema u detinjstvu i implikacije za primenu K2D3 junior“, Prof. dr Branislav Belić, otorinolaringolog, KC Kragujevac, “PropoMucil- osnažen mukolitik za efikasnu eliminaciju sekreta?“


  Sastanku je prisustvovalo blizu 100 lekara i farmaceuta iz Kragujevca, Kraljeva, Kruševca i okolnih gradova.

 • Stručni sastanak u Zrenjaninu

  Kompanija AbelaPharm razume važnost kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika u cilju boljih terapijskih ishoda njihovih pacijenata. Sa tom svrhom, AbelaPharm redovno organizuje i podržava stručne sastanke na kojima informiše i razmenjuje iskustva sa lekarima i farmaceutima.

  U Zrenjaninu je 22. februara održan je regionalni akreditovani stručni sastanak sa aktuelnim temama iz internističke, ORL i pedijatrijske prakse.

  • “Renesansa probiotskih monokultura u savremenoj kliničkoj praksi“, prof. dr Tomica Milosavljević, KCS Beograd
  • “Osteogeneza u detinjstvu i implikacije za primenu vitamina K2“ prof. dr Dragan Katanić, IZZZDIO Novi Sad
  • “Kako izbaciti sekret iz disajnih puteva?“, Mr ph spec. Anita Agić, Abela Pharm

   

  Sastanku je prisustvovalo oko 80 lekara specijalista i farmaceuta iz Zrenjanina i okolnih gradova.

 • XI regionalni simpozijum iz pedijatrijske gastroenterologije i nutricije

  AbelaPharm je 27.01.2017. godine tradicionalno podržala  XI REGIONALNI SIMPOZIJUM IZ PEDIJATRIJSKE GASTROENTEROLOGIJE I NUTRICIJE, Sava Centar, Beograd, u organizaciji Prof Dr VN Perišić, FRCPch (UK). Simpozijumu je prisustvovalo oko 1000 pedijatara.

  Teme su bile usmerene na pedijatrijsku gastroenterologiju kao i lečenje sindroma iritabilnog creva kod dece.

  AbelaPharm je imala veliku posećenost od strane doktora na štandu gde su delili sa nama pozitivna iskustva iz kliničke prakse sa našim proizvodima (Bulardi, PropoMucil i K2D3 junior).

2016

 • Abela Pharm je pomogla edukaciji preko 7500 zdravstvenih radnika

  U edukativnom duhu kompanije, Abela Pharm je podržala u poslednje dve godine preko 20 kontinuiranih medicinskih edukacija u celoj Srbiji za lekare, farmaceute i medicinske sestre. Predavanja su akreditovana od strane Kliničkog centra Srbije, Beograd.

  Teme:

    1. „Neželjena dejstva antibiotika na digestivni sistem i jetru“
     Prof. Dr Miodrag Krstić, KCS, Klinike za gastroenterologiju
    2. „PropoMucil®: održite disajne puteve zdravim“
     dr sci. med. Dejan Žujović, Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu u Beograd

  Edukovali smo preko 7.500 zdravstvenih radnika kroz akreditovana predavanja o Bulardi Probiotiku, Flobianu i PropoMucilu.

  Putem najnovijih kliničkih ispitivanja i iskustava još jednom je potvrđena efikasnost i bezbednost Bulardi Probiotika uz svaki antibiotik.

  Zato je Saccharomyces boulardii- probiotik broj 1 u svetu.

 • VII Simpozijum magistara farmacije Bosne i Hercegovine

  Od 02. do 04.novembra 2016.godine u hotelu Zenica u Zenici održan je VII Simpozijum magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

  Tema ovogodišnjeg simpozijuma bila je „Kompetence magistara farmacije u apotekarstvu: prevencija i tretman prehlade i gripa“.

  U okviru simpozijuma kompanija Abela Pharm d.o.o. organizovala je predavanje sa temom: „Dobra proizvođačka praksa“, koju je održao Mr farm.spec. Davor J. Korčok u cilju boljeg razumevanja važnosti obezbeđenja i stalnog unapređenja sistema kvaliteta farmaceutske industrije čime se posledično dobija kvalitetniji, bezbedniji i efikasniji farmaceutski proizvod.

 • Kompanija AbelaPharm organizovala KME u Zagrebu

  Kompanija AbelaPharm je 03. novembra u Europskom domuu Zagrebu organizovala stručni skup u čijem su fokusu bili probiotici. Predavanja o novim saznanjima o sojevima Saccharomyces boulardii i Lactobacillus plantarum obuhvatila su najnovija saznanja iz zdravstvene, naučne i kliničke prakse. Predavači su bili eminentni stručnjaci iz svojih oblasti Doc.dr.sc. Mario Tadić iz KB Dubrava i Dr.sc. Lea Pollak iz Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

  Istaknuto je da su probiotski preparati danas postali nezamenljivi u tretmanu velikog broja zdravstvenih tegoba. Decenijama je poznat potencijal probiotskih preparata u očuvanju i poboljšanju zdravlja crevne flore, kao i u tretmanu svih tipova dijareja i sindroma nervoznih creva.

   

  Međutim, napredak savremene medicine i medicinske tehnologije pruža sve više dokaza da je zdrava crevna flora od presudnog značaja ne samo u tretmanu stomačnih problema, već i u sprečavanju brojnih drugih bolesti. Zbog toga će, sasvim sigurno, u ovom veku doći do još intezivnijih istraživanja i razvoja u oblasti probiotika.

   

 • Predavanje o dijetetskim suplementima Farmaceutski Fakultet u Sarajevu

  13. oktobra 2016. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održano je gostujuće predavanje po pozivu fakulteta. Predavanje na temu „Dijetetski suplementi“ prezentovao je generalni direktor kompanije Abela Pharm d.o.o., Mr farm.spec. Davor J. Korčok. Tom prilikom posebno istakao značaj suplementacije nutrijenata u XXI veku usled velike zagađenosti životne sredine.

  Na predavanju je detaljno objašnjen postupak registracije dijetetskih suplemenata u Republici Srbiji i način usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom. Ova tema je od izuzetnog značaja za studente Farmaceutskog fakulteta zato što je proces usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom u toku ne samo u Srbiji već i u Bosni i Hercegovini i isti ili slični problemi i izazovi se očekuju.

  Na predavanju je prisustvovalo oko 100 studenata IV godine Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu.

 • 56. ORL nedelja sa međunarodnim učešćem

  Početkom oktobra 2016. je održana 56. ORL nedelja sa međunarodnim učešćem. Skup je organizovan u hotelu ,,Jugoslavija“. Skup je bio izuzetno posećen sa oko 350 registrovanih ORL specijalista, lekara opšte medicine i pedijatara iz celog regiona.

  Abela Pharm se ovom prilikom predstavila edukativnim simpozijumom u okviru kog je dr Aleksandra Bajec-Opančina sa Instituta za majku i dete ‘’Dr Vukan Čupić’’ održala predavanje ’’PropoMucil: naša iskustva’’.  

  Dr Bajec-Opančina je predstavila rezultate studija sa PropoMucil sirupom za decu i PropoMucil sprejem za nos. Studije su rađene u periodu od 01.01.-01.04.2016. godine u Institutu za majku i dete ‘’Dr Vukan Čupić’’.

    • Cilj praćenja je bio procena efikasnosti i bezbednosti PropoMucil® sirupa kod dece sa upalom srednjeg uha (sekretorni otitis). U studiji je učestvovalo 100 dece, koja su mesec dana koristila PropoMucil sirup. Tokom perioda posmatranja, značajno se smanjio broj dece sa zamućenom bubnom opnom (58% vs. 95%). Postignuto je statistički značajno poboljšanje svih kliničkih parametara kod zapaljenja srednjeg uha (otoskopski nalaz, timpanogram, poboljšanje sluha, nazalne opstrukcije, smanjen je kašalj).
    • U studiji je procenjivana i efikasnost i bezbednost PropoMucil spreja za noskod sedamdeset troje dece sa simptomima akutnog rhinitisa ili rinoadenoiditisa. Kod 69% dece došlo je do poboljšanja stanja i simptoma bolesti.Nije bilo neželjenih efekata, a većina roditelja je putem upitnika potvrdila da je zadovoljna kvalitetom i delovanjem PropoMucil® spreja za nos.

  Kod dece sa nazalnom sekrecijom (curenjem iz nosa) smanjio se i broj bakterija (Staphylococcus aureus i Moraxella catarrhalis) što je potvrđeno mikrobiološkom analizom (putem brisa nosa).  

   

  Ovim je još jednom potvrđena klinička efikasnost i bezbednost PropoMucil sirupa i PropoMucil spreja za nos kod dece sa upalom srednjeg uha, kao i rinitisima (upalom sluznice koja oblaže nos).

 • Novine u prevenciji i tretmanu kardiovaskularnih bolesti

  Abela Pharm u saradnji sa UFTS „Sveti Sava“ je tokom maja i juna 2016 godine omogućila organizaciju DK1 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Predavanja za KME su kreditovana odlukom ZS Srbije broј: 153-02-509/2016-01 оd 03.03.2016. godine, Lekarska komora broj А-1-357/16.

  Ovim je kompanija potvrdila svoju predanost i posvećenost kontinuiranoj medicinskoj edukaciji (KME), lekara, farmaceuta i farmaceutskih tehničara. Odabrana tema „Novine u prevenciji i tretmanu kardiovaskularnih bolesti“ je zaokupila pažnju 800 kolega u Beogradu, 650 u Novom Sadu i 350 u Nišu. Veoma iskusni experti iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije Prof. dr Branislava Ivanović i Prof. dr Edita Stokić su preneli najnovija saznanja, ali I personalna iskustva iz svakodnevne prakse na njihovim klinikama.

 • Abela Pharm generalni pokrovitelj međunarodne konferencije o kvalitetu JUSK ICQ 2016

  Kompanija Abela Pharm je generalni pokrovitelj do sada najuspešnije i najznačajnije međunarodne konferencije o kvalitetu, JUSK 2016. Konferencija je, i ove godine, održana u organizaciji JUSK-a, Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, od 31.maja do 3. juna 2016. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

  Ovogodišnji skup je, za razliku od prethodnih, imao veće međunarodno učešće i podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prezentovani su konkretni primeri primene principa kvaliteta i integrisanih menadžment sistema u oblastima mašinske, vojne i farmaceutske industrije, i u oblasti nacinalne metrologije.

  Skup je otvorila Mag. farm. spec. Olivera Čolić, direktor proizvodnje kompanije Abela Pharm, i tom prilikom izrazila zadovoljstvo što je Abela Pharm doprinela u organizaciji ovako značajnog skupa za Srbiju i čitavu regiju. U okviru JUSK-a održan je skup Naučno-tehničkog komiteta za farmaciju pod nazivom ‘’Upravljanje kvalitetom u snabdevanju lekovima u režimu hladnog lanca’’. Kao doprinos ovoj temi, direktor kvaliteta Abela Pharm, Mr teh. nauka Nada Tršić-Milanović, usmeno je prezentovala temu ‘’Značaj hladnog lanca u distribuciji probiotika’’. Predstavljen je značaj očuvanja hladnog lanca u prvim fazama proizvodnje probiotskih proizvoda. Istaknuto je da samo dosledna primena ovih principa tokom proizvodnje garantuje efikasne i bezbedne probiotske proizvode, koji se mogu čuvati i na sobnoj temperaturi.

  Poseban značaj ovogodišnjoj konferenciji dala su predavanja domaćih i stranih eksperata iz oblasti kvaliteta: Prof dr Valentina Marinković (Srbija), Prof. dr Jun Ni (USA), prof. dr Numar Durakbasa (Austrija), Prof. dr. Guenter Arndt (Australija) i dr.

 • Svetski kongres gastroenterologa 2016 - Bulardi uz svaki antibiotik

  Na Svetskom kongresu gastroenterologa 2016. godine prezentovana je studija koja je klinički dokazala preventivnu efikasnu upotrebu Bulardi Probiotika uz svaki antibiotik.

  21.-24. maja 2016. godine održan je Svetski kongres gastrenterologa (Digestive Disease Week) u San Dijegu, SAD. Tom prilikom je predstavljena studija koja je klinički dokazala preventivnu upotrebu Bulardi Probiotika uz svaki antibiotik.

  Dr Nikola Panić sa saradnicima iz KBC ‘’Dr Dragiša Mišović’’, Beograd su još jednom pokazali da je primena Bulardi Probiotik uz antibiotik za 69% smanjila rizik od dijareje kod pacijenata koji koriste antibiotike, a bez neželjenih efekata.

  Zato je preporuka gastroenterologa da se preventivno uz svaki antibiotik uzima Bulardi Probiotik i još najmanje dve nedelje posle završetka terapije antibioticima.

  MNOGO JE PROBIOTIKA, SAMO JE JEDAN BULARDI®

 • 16. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu

  Od 18.maja do 21.maja 2016.godine u hotelu Valamar Diamant u Poreču održana je Hrvatksa konferencija o kvalitetu. Konferencija je bila izuzetno posećena. Cilj ovogodišnje konferencije je podsticanje, razvoj i nadogradnja celovitog pristupa opštoj kulturi kvaliteta u smislu održivog razvoja. Održano je tridesetak sekcijskih predavanja, a jedno od njih je i predavanje Magistra farmacije Davor J.Korčok, a tema je bila Hemijski i mikrobiološki kriterijumitokom validacije čišćenja opreme za proizvodnju dijetetskih suplemenata. Ova tema je od izuzetnog značaja zato što predstavlja osnovu za dalja razmatranja izmene Pravilnika o bezbednosti dijetetskih proizvoda vezane za jasno definisanje postupaka kako bi se sprečila unakrsna kontaminacija u toku procesa proizvodnje, kako u Republici Srbiji tako i u zemljama u regionu.

 • Prolećni XXIV FASUS

  25. marta 2016. godine u Hyatt Regency hotelu u Beogradu, kompanija BB Soft je tradicionalno organizovala prolećni XXIV FASUS.

  Skup je, kao i svake godine, obeležila odlična posećenost. FASUS-u je prisustvovalo preko 650 farmaceuta i tehničara iz cele Srbije.

  Kompanija Abela Pharm je sa velikim zadovoljstvom prihvatila poziv da bude jedan od glavnih pokrovitelja ovog susreta. Predstavili smo preparate: CARDIOvitamin, Bulardi, PropoMucil i Enterobiotik.

  U oviru Skupa održan je Kurs I kategorije (UFTS - Sveti Sava u saradnji sa kompanijom Abela Pharm) pod nazivom "Dijetetski suplementi u funkciji zdravlja", akreditovan sa 6 bodova.

  Predavači:

    • Prof. dr Brižita Đorđević
    • Mr pharm. spec. Davor J. Korčok

  U okviru 24. Prolećnih Farmaceutskih susreta Abela Pharm je imala edukativni sastanak sa temama:

    1. Koliko je važno ispitivanje i pomoć odraslim osobama sa hroničnim bolestima donjih disajnih puteva?
     Prof. dr Branisava Milenković, Klinika za pulmologiju, Klinički centar Srbije
    2. 2. Kašalj kod dece: astma, bakterijska infekcija ili...?
     Prof. dr Zorica Živković, Odeljenje dečje pulmologije, KBC "Dr Dragiša Mišović".

  Profesori su istakli i potvrdili kvalitet i efikasnost primene preparata PropoMucil i Herbiko dečji sirup sa medom kroz svoja klinička iskustva.

 • V Kongres udruženja za hipertenziju Srbije

  U Aranđelovcu, u Hotelu Izvor, se u periodu od 28.februara do 1.marta 2016. god održao V Kongres udruženja za hipertenziju Srbije.

  Abela Pharm je putem simpozijuma „Višestruka dobit za srce i krvne sudove“, Prof dr Vesna Stojanov, Klinika za kardiologiju, KCS.

  Profesorka je istakla značaj, prednosti, karakteristike i primenu naših preparata Cardiovitamin uz svaki aspirin i Arteroprotect uz svaki statin.

  Prezentovala je važnost sniženja homocisteina kao faktora rizika za nastanak cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih događaja, kao i ulogu aktivnog oblika folne kiseline i ostalih vitamina prisutnih u Cardiovitaminu na zdravlje KVS. Govorila je o vitaminu K2 i oktakosanolu, kao glavnim sastojcima Arteroprotecta, njegovom uticaju na smanjenje rizika od vaskularne kalcifikacije i regulisanje lipidnog profila, pri čemu je istakla važnost davanja Arteroprotecta uz svaki statin, sa osvrtom na najnovije studije i mehanizam nastanka rezistencije na statine usled povećanja vrednosti PCSK9. Ono što smo stalno ponavaljali tokom druženja su rečenice koje će im ostati u sećanju:

    1. Uz svaki statin Arteroprotect
    2. Uz svaki aspirin Cardiovitamin
    3. Zašto kažeš probiotik, a misliš Bulardi

 • X regionalni simpozijum iz pedijatrijske gastroenterologije i nutricije

  Dana 29.01.2016. u Sava Centru – Beograd, održan je ”X regionalni simpozijum iz pedijatrijske gastroenterologije i nutricije”. Deseti, tradicionalni skup okupio je više od 1.500 učesnika zdravstvene struke iz svih delova zemlje i regiona. Dominantni su bili lekari pedijatri, kojima je ovaj skup najviše i bio posvećen.

  Abela Pharm (Proton system) je aktivno prezentovala PropoMucil, Bulardi, Immuno Bulardi i K2D3. Kod pedijatara je Bulardi prepoznat kao preparat izbora za dijareje, jačanje imuniteta, kao i u prevenciji pojave antibiotske dijareje. PropoMucil kao jedinstvena kombinacija dva inovativna sastojaka, propolisa (nealergen) i prirodnog N-acetilcisteina je nešto što ih je opredelilo da im bude izbor u olakšavanju izbacivanja sekreta (šlajma) iz disajnih puteva kod dece.

  Predavanje “ Vitamin K2 i kalcijumski paradoks“, dr Milice Radusinović , Univerzietska dečja klinika Tiršova je bilo veoma posećeno od strane pedijatara u kome je doktorka istakla značaj i ulogu vitamina K2 i D3 u organizmu dece i odraslih. Pedijatri su bili veoma zainteresovani i za K2D3.

2015

 • 55. ORL nedelja sa međunarodnim učešćem

  U ponedeljak i utorak 30.11. i 01. 12. 2015. održana je 55. ORL nedelja pod pokroviteljstvom SLD-a sa međunarodnim učešćem. Skup je održan u beogradskom hotelu ,,Crowne Plaza“.

  Skup je bio izuzetno posećen sa oko 350 registrovanih ORL specijalista, lekara opšte medicine, pedijatara iz celog regiona.

  Naša kompanija je upoznala lekare sa preparatima: PropoMucil, Bulardi I Herbiko sirupi.

  Reakcije na naše proizvode su bile sjajne i primećena je velika zainteresovanost prisutnih za celu PropoMucil liniju proizvoda. Jedinstvena kombinacija dva inovativna sastojaka, propolisa (nealergen je) i prirodnog N-acetilcisteina je nešto što ih je opredelilo da im PropoMucil bude izbor u olakšavanju izbacivanja sekreta iz disajnih puteva kod njihovih pacijenata. Takođe su nam još jednom iz iskustva potvrdili da je Bulardi efikasan u prevenciji antibiotske dijareje u njihovoj kliničkoj praksi.

 • XXIII Farmaceutski susreti (FASUS 2015)

  U petak, 23.10.2015. sa početkom u 15h, u Kristalnoj dvorani hotela Hyatt Regency, održani su XXIII Farmaceutski susreti (FASUS).

  Skup je okupio oko 500 farmaceuta i farm.tehničara iz cele Srbije, i bio je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta sa 6 bodova.

  Abela Pharm se predstavila kao generalni sponzor sa predavanjem:

    1. „Bulardi i Flobian u kliničkoj praksi“
     prof Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, KCS

  Profesor je uverljivo pred 500 farmaceuta i tehničara uverljivo istakao prednosti i mogućnosti za preporuku naših proizvoda Bulardi i Flobian.

  Istovremeno smo imali priliku da predstavimo i nov proizvod, PropoMucil. PropoMucil predstavlja jedinstvenu kombinacija dva inovativna sastojka, propolisa (nealergen- prirodni antimikrobik) i prirodnog N-acetilcisteina za olakšavanje izbacivanja sekreta iz disajnih puteva.

 • V Kongres Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju i III kongres infektologa Srbije sa međunarodnim učešćem

  U periodu 01.-04.10.2015. godine je održan Peti Kongres Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju i Treći Kongres infektologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Kongresu je prisustvovalo oko 150 lekara infektologa i mikrobiologa iz Srbije.

  02.10.2015. g sa početkom u 11h je održan simpozijum u organizaciji Abele Pharm i Proton Pharmaceutical-a. Predavanje je održano u kongresnoj sali Hotela M, u Beogradu.

  Tema skupa bila je „Saccharomyces boulardii u kliničkoj praksi”.

  Teme:

    1. „Istorijat, indikacije, terapija Helicobacter pylori i antibiotski kolitis”
     Prof dr Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterologiju, KCS
    2. „Sekundarna prevencija Clostridium difficile infekcije, putnička dijareja, akutna dečija dijareja”
     Doc. dr Ivana Milošević, Klinika za infektivne i tropske bolesti, KCS

  Putem kliničkih iskustava sa Klinike za tropske i infektivne bolesti KCS potvđena je još jednom efikasnosti i bezbednost primene preparata Bulardi Probiotika u prevenciji dijareje i infekcije C. difficile. Time je ukazana potreba korišćenja Bulardija preventivno i u terapiji dijareje sa svim njegovim prednostima u odnosu na bakterijske probiotske kulture, naročito u tretmanu C. Difficile infekcija, sa ciljem da se uz svaki antibiotik daje Bulardi.

 • Abela Pharm na Sajmu za treće doba

  Pod sloganom „Dođite da zajedno zakoračimo u drugu mladost“, u hali 3 Beogradskog sajma, 25. i 26. maja, održan je Sajam za treće doba.

   

  Kompanija Abela Pharm je u okviru sajma predstavila svoj preparat CARDIOvitamin, koji je namenjen zdravlju srca i krvnih sudova. Naši lekari su razgovarali sa svim zainteresovanim postiocima i odgovarali na njihova pitanja. Organizovane su zabavne nagradne igre i podeljeni vredni pokloni.

   

  Dr Andreja Miricki je, u okviru sajma, održao interesantno predavanje na temu ‘’Koliko je važna prevencija kardiovaskularnih bolesti’’.

   

  Preko 10.000 posetilaca za ova dva dana posetilo je halu III Beogradskog sajma. Sajamski prostor je bio podeljen u tri celine: kulturno-zabavni program, edukativni program i izložbeni prostor sa štandovima.

   

  Tokom oba dana sajma, svi posetioci su mogli besplatno da provere svoje zdravstveno stanje (izmere krvni pritisak, šećer u krvi, gustinu kostiju, provere vida i sluh…).

   

 • Abela Pharm generalni pokrovitelj međunarodne konferencije o kvalitetu JUSK ICQ 2015

  U organizaciji JUSK-a, Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, 2. juna 2015. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, svečano je otvorena 12. Međunarodna konferencija o kvalitetu, JUSK ICQ 2015.

   

  Skup je otvorila Mr teh. Nada Tršić-Milanović, direktor kvaliteta kompanije Abela Pharm, i tom prilikom naglasila: "Činjenica je, da se unapređenjem kvaliteta u farmaceutskoj industriji značajno doprinosi zdravlju, prevenciji i lečenju pacijenata. Zbog toga je kompanija Abela Pharm sa velikom radošću prihvatila da bude generalni pokrovitelj tradicionalne junske 12. Međunarodne konferencije o kvalitetu.’’

   

  04.juna je u okviru JUSK-a održan skup Naučno-tehničkog komiteta za farmaciju. Generalni direktor kompanije Davor Korčok istakao je da bi imperativ svim farmaceutskim kompanijama trebalo da bude da podrže rad jedne ovako značajne sekcije. ‘’Naučno-tehnički komitet je jedino telo u Republici Srbiji na kome stručnjaci iz oblasti farmacije mogu da razmene mišljenja i iskustva vezana za unapređenje i obezbeđenje kvaliteta.’’

   

  U okviru ove sekcije održano je i predavanje Validacija čišćenja - preduslov kvaliteta dijetetskih proizvoda, na kome je radio stručni tim kompanije Abela Pharm. Detaljno je opisan proces validacije čišćenja u pogonu za proizvodnju tečnih formi dijetetskih proizvoda-sirupa. Naglašeno je da se samo primenom principa, sprovođenjem i unapređenjem ustanovljenih postupaka čišćenja, ostvaruje cilj farmaceutske kompanije da proizvede kvalitetne i bezbedne dijetetske proizvode.

   

  12.međunarodnu Konferenciju o kvalitetu posetilo je oko 300 menadžera za kvalitet iz Srbije i inostranstva.

   

 • Kompanija Abela Pharm podržala skup Karijera u farmaciji, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  Dvodnevni, edukativno-sajamski program Karijera u farmaciji, realizovan je 21. i 22.maja 2015. godine na Farmaceutskom fakultetu.

   

  Skup ‘’Karijera u farmaciji’’ otvorila je radionica kompanije Abela Pharm pod nazivom ‘’Od ideje do gotovog suplementa’’. U okviru radionice studenti su imali priliku da unaprede svoja teorijska i praktična znanja iz oblasti regulative, razvoja, kvaliteta i marketinga.

   

  Centralno dešavanje otvorila je pozdravnim govorom dekan Farmaceutskog fakulteta prof. dr Zorica Vujić i tom prilikom istakla da je ovo jedinstveni događaj u oblasti karijernog razvoja studenata koji se po prvi put održava na Farmaceutskom fakultetu. Generalni direktor kompanije Abela Pharm mr ph.spec Davor Korčok, rekao je ovom prilikom: ‘’Ponosan sam, što je kompanija Abela Pharm u prilici da podrži jedan ovakav skup. Izuzetno mi je zadovoljstvo, da mladim i ambicioznim ljudima, pružimo šansu da u skladu sa svojim afinitetima i stečenim znanjima prepoznaju kompaniju u kojoj bi započeli poslovnu karijeru.’’

   

  Drugog dana, u okviru sajamskog dela, stručni saradnici su svoja iskustva u farmaceutskoj industriji podelili sa studentima i pružili im mogućnost da se prijave za praksu u kompaniji Abela Pharm.

   

  Tokom dva dana dešavanja događaj je posetilo više od 500 studenata, profesora i predstavnika ustanova, udruženja i farmaceutskih kompanija.

   

 • Abela Pharm na 3. Kongresu farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

  14.-17. maja 2015. u Sarajevu, u Kongresnom centru Terme Ilidža održan je treći po redu Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine pod nazivom "Farmacija zasnovana na dokazima’’.

   

  Organizatori kongresa su bili Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutsko društvo Republike Srpske.

   

  Kompanija Abela Pharm je, u okviru kongresa, po prvi put stručnoj javnosti u Bosni i Hercegovini predstavila CARDIOvitamin - preparat za prevenciju i tretman kardiovaskularnih poremećaja. O faktorima rizika i novim mogućnostima u prevenciji kardiovaskularnih bolesti govorio je prof. dr sc. Mirza Dilić, FESC, FACC- Klinika za vaskularne bolesti, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

   

  Doc. dr sc. Jasmina Đeđibegović sa Katedre za farmaceutsku analitiku, Farmaceutski fakulteta u Sarajevu govorila je o metabolizamu homocisteina, nezavisnog faktora rizika za nastanak neželjenih kardiovaskularnih događaja.

   

  U okviru Simpozijuma kroz specijalne efekte prikazan je i multimedijalni performans CARDIOvitamin.

   

 • Probiotske monokulture, smernice u terapiji gastrointestinalnog trakta

  Predavači:

    • Prof. dr Nenad Ugrešić
     Tema: "Probiotske kulture"
    • dr Maja Tufegdžić
     Tema: "Terapijske prednosti probiotske monokulture"

  Radionice:
  "Prikaz kliničkih slučajeva", "Slučajevi iz apoteke"

  Mesto održavanja: “ Ženeva lux” Hotel, Slobode bb, Kragujevac 25.04.2015. godine u 10:00., 

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014. godine KMSZTS А-1-1160/14

  Predavanje nosi 5 poena

 • AbelaPharm Hrvatska na 100% Natural sajmu u Rijeci

  Prvi po redu međunarodni sajam 100% Natural, je putem zajedničkog nastupa proizvođača i distributera promovisao ekološku proizvodnju, energetsku efikasnost, prirodne proizvode i vrhunske usluge. Sajam je prema rečima organizatora posetilo preko 40.000 ljudi.

  Posetioci sajma mogli su da isprobaju prirodne i zdrave domaće i strane proizvode na jednom mestu i da nauče ponešto novo kroz brojne radionice, degustacije, promocije i predavanja.

  U okviru programa održano je predavanje generalnog direktora kompanije Abela Pharm Srbija.

   

  Magistar farmacije Davor Korčok govorio je na temu ‘’Značaj dijetnih vlakana u regulisanju telesne mase i prevenciji bolesti’’.

 • Abela Pharm generalni pokrovitelj XXII Prolećnih Farmaceutskih susreta

  U petak,03. aprila 2015. godine u Hyatt Regency hotelu u Beogradu, kompanija BBSoft je tradicionalno organizovala prolećni XXII FASUS.

  Skup je, kao i svake godine, obeležila odlična posećenost. Učešće 30 izlagača, farmaceutskih kuća, koji su svoje proizvode predstavili na štandovima izložbenog prostora upotpunilo je tradicionalno okupljanje 600 farmaceuta i farmaceutskih tehničara iz cele Srbije.

  U oviru Skupa održan je Kurs i kategorije, organizovan od strane Centra za kontinuiranu edukaciju Srpskog apotekarskog društva,

  na temu « Kompleksne smese enzima – podrška digestivnom sistemu », a slušaocima je doneo 6 bodova za obnovu licence.

  Kompanije Abela Pharm je sa velikim zadovoljstvom prihvatila poziv da bude generalni pokrovitelj ovog, tradicionalno dobro organizovanog, i edukativnog, stučnog skupa. Na svom štandu predstavili smo preparate: CARDIOvitamin, Bulardi i ARTEROprotect.

  Skup je zvanično otvorio generalni direktor kompanije Abela Pharm, magistar farmacije Davor Korčok, a nakon toga je usledilo i predavanje prof dr Nenada Ugrešića, Šefa Katedre za farmakologiju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema predavanja je bila: Cardiovitamin i metabolizam homocisteina, nezavisnog faktora rizika za nastanka kardiovaskulardnih i cerebrovakularnih događaja.

 • Abela Pharm predstavila preparat CARDIOvitamin stručnoj javnosti

  Predavači:

    • Prof. dr Zorana Vasiljević
    • Prof. dr Nenad Ugrešić

  Mesto održavanja: Metropol Hotel, Beograd, 02.03.2015

  KLIKNITE OVDE da pogledate izveštaj.

  02.marta 2015. godine u hotelu Metropol u Beogradu kompanija Abela Pharm predstavila je CARDIOvitamin® - jedinstven preparat namenjen prevenciji i tretmanu kardiovaskularnih bolesti.

  Kardiovaskularne bolesti su uzrok jedne od tri smrti u svetu. U Srbiji godišnje, u proseku, 36.000 ljudi doživi srčani ili moždani udar, a podatak da smo po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u samom evropskom i svetskom vrhu, treba da nas osvesti i podseti na važnost prevencije. Lečenje je uvek teži i skuplji način borbe. Zato akcenat treba staviti na borbu protiv faktora rizika.

  Za brojne faktore rizika smo čuli već nebrojeno puta: pušenje, visok krvni pritisak, povišen holesterol, šećerna bolest itd. Međutim, većina ljudi do sada nije čula za homocistein - faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, o kome se u novije vreme sve više priča.

  Profesor dr Nenad Ugrešić, šef katedre za farmakologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu kaže: ‘’Važno je da znamo da homocistein oštećuje krvne sudove. To posledično može povećati rizik od srčanog i moždanog udara. Cardiovitamin® je jedinstven preparat na našem tržištu. Sadrži optimalnu kombinaciju vitamina koji deluju na smanjenje homocisteina u krvi.

  CARDIOvitamin® se posebno preporučuje u kombinaciji sa preparatima acetilsalicilne kiseline kao što je Aspirin ili drugi koje pacijenti već koriste, jer zajedničkim delovanjem pomaže optimalno antiagregaciono dejstvo i čuva krvne sudove od oštećenja’’, izjavio je prof Ugrešić.

  ''Čak 58 % ljudi u Srbiji, zbog neke vrste genetske greške, nije u stanju da unetu folnu kiselinu prevede u njen aktivan oblik koji snižava nivo homocisteina. Upravo zbog toga se posebno preporučuje upotreba CARDIOvitamina®. CARDIOvitamin® sadrži jedini aktivni oblik folne kiseline koji snižava nivo homocisteina, i na taj način dodatno pomaže da se smanji rizik od srčanog i moždanog udara'', izjavila je na ovom skupu profesor dr Zorana Vasiljević, internista-kardiolog.

  CARDIOvitamin® koji sadrži nutrijente neophodne srcu i krvim sudovima u komfornoj dozi od 1 kapsule dnevno, može se naći u svim apotekama u Srbiji.

 • Probiotske monokulture, smernice u terapiji gastrointestinalnog trakta

  Predavači:

    • Prof. dr Nenad Ugrešić
     Tema: "Probiotske kulture
    • dr Maja Tufegdžić
     Tema: "Terapijske prednosti probiotske monokulture"

  Radionice:
  ""Prikaz kliničkih slučajeva", "Slučajevi iz apoteke"

  Mesto održavanja: Svečana sala NIS, Narodnog fronta 12, Novi Sad, 31.01.2015. godine u 10:00 

  Akreditovano:odlukom ZS Srbije broj 153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014 godine KMSZTS D-1-1035/14

  Tredavanje nosi 5 poena

2014

 • Dijetetski suplementi u funkciji zdravlja

  Predavači:

    • prof. dr Brižita Đorđević
    • Mr farm. spec. Davor J. Korčok

  Takodje održano je i komercijalno predavanje:

  "ARTEROprotect vlakna"

  Predavač:

    • Dr. Svetlana Mitrović (pogledajte deo predavanja)

  Mesto održavanja: Sala Doma zdravlja Studenica, Jug Bogdana bb, Kraljevo, 13.12.2014 godine u 10:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014 godine KMSZTS D-1-1035/14

  Predavanje nosi 6 poena za slušaoce i 12 bodova za predavače

 • Probiotske monokulture, smernice u terapiji gastrointestinalnog trakta

  Predavači:

    • Prof. dr Nenad Ugrešić
     Tema: "Probiotske kulture"
    • dr Maja Tufegdžić
     Tema: "Terapijske prednosti probiotske monokulture"

  Radionice:
  "Prikaz kliničkih slučajeva", "Slučajevi iz apoteke"

  Mesto održavanja: Zgrada Nove opštine, Trg Lazara Nešića 1, Jug Bogdana bb, Subotica, 06.12.2014. godine u 10:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014. godine KMSZTS A-1-1160/14

  Predavanje nosi 5 poena

 • Priroda u terapiji kašlja kod dece i odraslih

  Predavači:

    • Prof. Dr. Zorica Živković - Pediatrician
     Topic: Cough: clinical presentations and treatment; Cough in practice
    • Davor J. Korčok, MPharm, Specialist
     Topic: Centuries-long significance of herbs in traditional medicine and herb species in treatment of respiratory symptoms

  Radionice: 
  "Rešavanje slučajeva iz ordinacije"; "Resolution of pharmacy cases".

  Mesto održavanja: Pozorišna sala NIS, Narodnog fronta 12, Novi Sad, 25.11.2014. godine, u 10:00. 

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-2905/2014-01 od 18.08.2014. godine KMSZTS D-1-1564/14 

  Predavanje nosi 4 poena

 • Probiotske monokulture, smernice u terapiji gastrointestinalnog trakta

  Predavači:

    • Prof. dr Nenad Ugrešić
     Tema: "Probiotske kulture"
    • dr Maja Tufegdžić
     Tema: "Terapijske prednosti probitske monokulture"

  Radionice:
  "Prikaz kliničkih slučajeva", "Slučajevi iz apoteke"

  Mesto održavanja: Dom Zdravlja Niš, Vojvode Tankosića 15, Niš, 08.11.2014 godine u 10:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014. godine KMSZTS A-1-1160/14

  Predavanje nosi 5 poena

 • Priroda u terapiji kašlja kod dece i odraslih

  Predavači:

    • Prof. dr Zorica Živković - pedijatar
     Tema: 
     Kašalj kliničke prezentacije i terapija; Kašalj u praksi
    • Mr farm. spec. Davor J. Korčok
     Tema: 
     Viševekovni značaj biljaka u tradicionalnoj medicini i biljne vrste u tretmanu simptoma respiratornih organa

  Radionica:
  "Rešavanje slučajeva iz ordinacije"; "Rešavanje slučajeva iz apoteke".

  Mesto održavanja: 
  Beogradski Sajam, Hala 4, Bulevar Vojvode Mišića 14. Beograd, 27.09.20145 od 10:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-2905/2014-01 od 18.08.2014. godine KMSZTS br. D-1-1564/14

  Predavanje nosi 4 poena

 • Probiotici, smernice - kada i koliko?

  Predavač:

    • prof. dr Nenad Ugrešić

  Takodje održano je i komercijalno predavanje:

  "Savetovanje pacijenata sa dijarejom - BULARDI u samomedikaciji"

  Predavač:

    • diph. ph. spec. Tatjana Milošević

  Mesto održavanja: Svečana sala opštine Stari grad, Makedonska 42, Beograd, 26. juna , 2014. u 18:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-2905/2014-01 od 18.08.2014. godine KMSZTS br. D-1-1564/14

  Predavanje nosi 4 poena

 • Dijetetski suplementi u funkciji zdravlja

  Predavači:

    • prof. dr Brižita Đorđević
    • Mr farm. spec. Davor J. Korčok

  Takodje održano je i komercijalno predavanje:

  "K2D3"

  Predavači:

    • Dr. Svetlana Mitrović

  Mesto održavanja: Farmaceutski fakultat, Trg mladenaca 5, Novi Sad, 21 Jun, 2014 u 10:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-2905/2014-01 od 18.08.2014. godine KMSZTS br.D-1-1564/14

  The lecture brings 6 points

Istraživanja

 • ARTEROprotect® studija u KBC Zvezdara

  4.11.2015. godine je Etički komitet KBC Zvezdara odobrio sprovođenje studije u kojoj se koristi preparat ARTEROprotect.U pitanju je randomizovana, dvostruko slepa placebo kontrolisana studija, a njen pun naziv je "Ispitivanje uticaja suplementacije smešom oktakozanola i vitamina K2 na PCSK9, lipidni profil, oksidativni stres i inflamaciju kod pacijenata na terapiji i atorvastatinom." Kao smeša oktakozanola (20 mg) i vitamina K2 (45 µg) biće korišćen dijetetski suplement ARTEROprotect®kapsule, proizvođača AbelaPharm d.o.o. Autori studije su Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić, profesor emeritus na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Ivan Stanković, redovni profesor na Farmaceutskom fakultetu i dipl.pharm. Milica Zrnić. 

 • U italijanskom naučnom časopisu Epidemiology, Biostatistics and Public Health objavljena studija o efikasnosti preparata Bulardi

  U italijanskom naučnom časopisu Epidemiology, Biostatistics and Public Health objavljena studija koja je posmatrala efikasnost preparata Bulardi.

  Ova vest je posebno važna s obzirom da je ovo prva objavljena studija koja je posmatrala efikasnost probiotske kulture Saccharomyces boulardii u našoj zemlji. U zaključku studije navodi se da primena probiotika Bulardi, Abela Pharm, sprečava nastanak antibiotskih dijareja kod hospitalizovanih pacijenata.

  Naziv studije je Prophylactic use of Saccharomyces boulardii probiotics in preventing antibiotic-associated diarrhea: a single center hospital-based case-control study in Serbia.

  Praćenje je izvedeno u Kliničkom centru Dr Dragiša Mišović-Dedinje, a autori studije su: Nikola Panić MD, Maja Tufegdžić MD, Stefania Boccia PhD, Marija Stokić, Milutin Bulajić PhD.

 • Istraživanje KBC Dragiša Mišović potvrdilo:HERBIKO® sirup sa medom pomaže kod svakog kašlja

   U decembru 2015. godine u Bolnici za dečje i plućne bolesti i TB, KBC ‘’Dr Dragiša Mišović Dedinje’’  završena je studija" Iskustva sa biljnim preparatima u terapiji kašlja kod dece". 

  Istraživanje je sprovedeno kod 109 dece uzrasta 2,5 do 17 godina, lečenih zbog respiratornih epizoda gornjih i donjih disajnih puteva, ili astmatskih pogoršanja. Uz standardnu terapiju svi ispitanici su dobijali i višekomponentni biljni surup - Herbiko® dečji sirup sa medom. Od ukupnog broja anketiranih pacijenata 44 su bile devojčice, a 65 dečaci.

  Pokazano je da Herbiko® sirup sa medom za decu efikasno pomaže kod produktivnog, suvog i mešovitog kašlja. Upotreba Herbiko sirupa sa medom za decu u terapiji produženog mešovitog kašlja u dečjem uzrastu efikasna je i opravdana, čak i kod dece sa astmom i/ili alergijskim rinitisom. 

   

  Autori studije su Prof. dr Zorica Živković, Dr Vesna Veković, Dr Jasmina Jocić Stojanović,  Dr Olivera Ostojić, Mr Davor Korcok, Dr Svetlana Mitrović, Dr Predrag Veljković