AbelaPharm Vesti

2019

 • XII Simpozij magistara farmacije FBiH

  Od 14.-16.06.2019.godine u hotelu Neum, u Neumu, održan je XII Simpozij magistara farmacije FBiH, tema simpozijuma bila je: „Bolesti respiratornog sistema“. Na simpozijumu je organizovano veliki broj naučnih tema iz oblasti farmacije i farmaceutske struke na kojoj su govorili izvrsni predavači, eksperti svojih oblasti: Prof.dr Vladimir Biočanin, Dr med.sc. Predrag Jovanović, Prof.dr Dušan Đurić, Prim.dr Teufik Hadžiosmanović i mnogi drugi, koji su prezentovali najnovija saznanja kako iz istraživanja koja su obavljena od strane predavača, tako i iz drugih objavljenih radova.

  Drugog dana simpozijuma, 15.06.2019.godine u sali 1, Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok održao je predavanje na temu: „Mešovit kašalj kao simptom respiratornih infekcija“.

  Na predavanju je Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok govorio o važnosti pravilnog tretiranja kašlja, kao i o negativnim posledicama koje netretirani kašalj može da ima po zdravlje pojedinca, o prevalenci kašlja u opštoj populaciji, kao i o različitim definicijama i podelama ovog simptoma.

  Na predavanju je prisustvovalo preko 100 slušaoca,magistara farmacije, farmaceutskih tehničara i drugih zdravstvenih radnika. Predavanje je bilo veoma značajno slušaocima, jer je uveden za slušaoce do sada nepoznat pojam mešovitog kašlja i inovativnu teoriju prelaska kašlja iz jednog oblika u drugi što će biti od velikog značaja za njihov budući rad.

 • Nacionalna nagrada za unapređenje kvaliteta

  Kompanija Abela Pharm d.o.o. primila je 05.06.2019. Nacionalnu nagradu za unapređenje kvaliteta, za doprinos razvoju i širenju misije kvaliteta u Srbiji i unapređenju nacionalnog pokreta za kvalitet. Nagradu je uručila Prof. dr Valentina Marinković, predsednik Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet. Mr teh. nauka, Nada Tršić- Milanović primila je ovo prestižno dostignuće i u ime kolektiva Abela Pharm d.o.o. se zahvalila i saopštila da je ovo jedno veliko dostignuće za ceo kolektiv Abela Pharm, koje će samo stimulativno delovati da Abela Pharm d.o.o. nastavi svoj rast i da razvija kvalitet kako u svom poslovanju tako i da svojim pozitivnim primerom deluje i na druge kompanije.

 • CVI međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK ICQ

  U periodu od 04.06.2019. do 06.06.2019. održana je CVI međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK ICQ 2019. godine. Kompanija Abela Pharm d.o.o. bila je generalni sponzor ove veoma uspešne konferencije. Na otvaranju konferencije ispred Abela Pharm d.o.o. Govorila je i Nada Tršić- Milanović, direktor kvaliteta, i u svom govoru je istakla kako jedino zahvaljujući dobro organizovanom i struktuiranim sistemom kvaliteta kompanija može da uspe, odnosno zdravo da se razvija na tržištu.

  U okviru konvencije, održana je 33.konferencija naučno- tehničkog komiteta za farmaciju u Hotelu M, Beograd, na kojoj su predsedavali Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok i Prof. dr Brižita Đorđević. Predavanja koja je organizovao naučno- tehnički komitet za farmaciju i ove godine je okupio najveći broj slušaoca, najveći broj do sada od kada se organizuje ovakonferencija- njih 250. Predavanja su održali eminentni predavači i profesori, eksperti svojih oblasti, sa temama koje su od izuzetnog značaja za zdravstvene radnike- farmaceute i farmaceutske tehničare:

  • Doc. dr Nevena Ivanović- Dijetetski suplementi u promociji zdravlja- interakcije lekova i dijetetskih suplemenata
  • Prof. dr Jasmina Đeđibegović- Perikoncepcijska suplementacija folnom kiselinom- aktualna saznanja, smernice i praksa u BiH
  • Dr sci.farm. Marija Ilić- Savremeni oblici doziranja dodataka ishrani
  • Prof dr. Valentina Marinković- Značaj kolaborativne prakse u unapređenju kvaliteta zdravstvenih ishoda

  Konferencija je akreditovana od strane zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019. Konferenciju je otvorio dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Slađana Šobajić, koja je ovom prilikom naglasila značaj dijetetskih suplemenata u zdravlju korisnika, kao i nedostatke koje postoje u regulativi Republike Srbije, kao i najavu novog pravilnika koji će se odnositi isključivo na dijetetske suplemente čime će se brojni regulatorni problemi izbeći.

  Predsednik naučno-tehničkog komiteta za farmaciju, Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok izjavio je prilikom otvaranja skupa da je neizmerno zahvalan zbog jednoglasnog izbora upravnog odbora za njegovo postavljanje na mesto predsednika ovog komiteta, i ujedno je naglasio činjenicu da je naučno-tehnički komitet za farmaciju podignut na jedan veći nivo, i tom prilikom se zahvalio i prethodnom predsedniku ovog komiteta, Nataši Knežević, na tome.

  Privredna komora Srbije je imala svoje učešće ove godine na konferenciji, ispred koje je govorila Mr farm. Mirjana Vučićević koja je objavila potpisivanje memoranduma o saradnji između Privredne komore Srbije i Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet.

 • 70.simpozijum Saveza Farmaceutskih Udruženja Srbije

  Od 23.do 26.05.2019.godine u okviru hotela Grand na prelepoj planini Kopaonik, organizovan je 70.simpozijum saveza farmaceutskih udruženja Srbije u godini jubileja- 140 godina Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i 80 godina studija farmacije.

  U okviru skupa, organizovan je i satelitski simpozijum Abela Pharm d.o.o. u subotu, 25.05.2019.godine, na simpozijumu je predavao Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok sa temom: „Značaj stabilnosti i kvaliteta probiotskih proizvoda kao farmaceutsko doziranih oblika“.

  Predavanje je otvorio poznati glumac Ivan Mihailović, koji je istakao svoje zadovoljstvo da bude na ovom skupu i da sazna neke nove stvari iz farmaceutske nauke.

  Na predavanju je posebna pažnja posvećena značaju sprovođenja studije stabilnosti kao konačnim dokazom i potvrdom roka upotrebe proizvoda koji se postavlja na osnovu određivanja broja živih probiotskih ćelija. Problem koji se nalazi u Republici Srbiji je da važeća zakonska regulativa ne vidi studije stabilnosti kao obavezan parametar ispitivanja kod dijetetskih suplemenata, a što bi svakako trebalo u narednom periodu promeniti.

  Na predavanju je prisustvovalo preko 400 farmaceuta i farmaceutskih tehničara u punoj kongresnoj dvorani hotela Grand. Na kraju predavanja organizovana je dodela nagrada za slušaoce, prve 2 radnike bile su paketi proizvoda Abela Pharm, dok je glavna nagrada bila spa vikend u Mađarskoj.

 • Akreditovano predavanje, Kraljevo Hotel Turist 2019.

  Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je stručno, predavanje za zdravstvene radnike- farmaceute, lekare, farmaceutske tehničare i medicinske tehničare. Predavanje je organizovano u okviru hotela Turist u Kraljevu dana 22.05.2019. Na skupu je prisustvovalo oko 120 slušaoca naposletku zadovoljnih kvalitetom organizovanih predavanja i primenljivošću stečenih znanja.

  Među predavačima, pozvani su vrhunski stručnjaci svojih oblasti:

  • Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, tema predavanja: „Značaj stabilnosti i kvaliteta probiotskih proizvoda kao farmaceutsko doziranih oblika“
  • Prof. dr Nataša Zdravković, tema predavanja: „Sindrom nervoznog creva, kako ga prepoznati i kako pomoći pacijentu“

  Oba predavača su svoja predavanja koncipirala tako da slušaocima budu prenesena ključna saznanja koja će biti primenljiva u svakodnevnoj praksi zdravstvenih profesionalaca, koje je uključivalo i sve novine iz ovih oblasti.

  U pauzi između predavanja, kao i na početku i na kraju skupa, gudački kvartet iz Kraljeva je izveo nekoliko kompozicija klasične muzike što je dodatno poboljšalo atmosferu u sali za konferencije i što je dodatno imalo pozitivan efekat na slušaoce.

 • III Kongres farmaceuta Crne Gore

  Od 12.- 15.05.2019.godine u kongresnom centru Montenegro Stars u Bečićima održan je III kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Moto ovogodišnjeg kongresa bila je: „Novi horizonti u farmaciji – izazovi i mogućnosti“. Program kongresa obuhvatio je zanimljiva predavanja među kojima je prikazano i veliki broj inovativnih aktivnosti u skladu sa temom kongresa, i prezentovanjem najnovijih rezultata istraživanja u farmaciji.

  11.05.2019.godine u Hotelu Splendid u okviru kongresa, Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok održao je predavanje na temu: „Značaj stabilnosti probiotskih preparata za njihovu bezbednost i efikasnost“.

  Na predavanju je Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok prezentovao o optimalnom postavljanju proizvodnih faza i o adekvatnoj zaštitnoj ambalaži probiotika, u cilju dobijanja kvalitetnog probiotskog proizvoda, u skladu sa prezentovanim rezultatima studija stabilnosti koje su ispitivale vijabilnost probiotskih vrsta – bakterija ili gljivica. Zaključak predavanja je neophodnost postavljanja optimalnih uslova u procesu proizvodnje kako bi se dobio stabilan probiotski proizvod koji je bezbedan i efikasan u toku roka upotrebe.

  Predavanje je bilo veoma značajno slušaocima, farmaceutima, farmaceutskim tehničarima i svim drugim zdravstvenim radnicima, jer je prikazalo važnost pravilnog odabira probiotskog proizvoda koji će imati optimalan efekat po zdravlje pojedinca. Kvalitetna diskusija koja je sprovedena na kraju predavanja predstavlja potvrdu interesantnosti i značaja ove teme svim zdravstvenim radnicima.

 • Stručno prevanje, Hotel Kragujevac

  U Kragujevcu, dana 11.04.2019. ju hotelu Kragujevac organizovano je stručno, akreditovano predavanje za zdravstvene radnike na kome je prisustvovalo preko 130 slušaoca. Predavanja su imali doktori nauka, specijalisti farmaceutske i medicinske struke:

  • Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, tema predavanja: „Značaj stabilnosti i kvaliteta probiotskih proizoda kao farmaceutsko doziranih oblika“
  • Prof. dr Zorica Lazić, pulmolog, tema predavanja: „Značaj N-acetilcistein-a u lečenju HOBP – iskustvo iz prakse“

  Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok je na predavanju istekao važnost pravilne procene farmaceuta i lekara prilikom propisivanja ili izdavanja probiotskih proizvoda i važnost provere njihovog kvaliteta. Zdravstveni radnici su dužni da sve nedoumice koje imaju o proizvodima prijave i pošalju pitanja proizvođaču, od koga se očekuje da u dogledno vreme odgovori i otkloni sve nesuglasice.

  Predavanje je organizovano sa velikim uspehom, o čemo je svedočio veliki broj pitanja koje su slušaoci imali u toku diskusije koje se organizovala na kraju predavanja.

 • Akreditovano predavanje, Centar Medijana, Niš

  Dana 03.04.2019. održano je stručno, akreditovano predavanje za zdravstvene radnike u centru Medijana u Nišu. Predavanje je akreditovao zdravstveni savet Srbije na kome su govorila dva eminentna stručnjaka iz farmaceutske i medicinske nauke: 

  • Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, sa predavanjem na temu: „Značaj stabilnosti i kvaliteta probiotskih proizvoda kao farmaceutsko doziranih oblika“
  • Prof. dr Ivana Stanković, sa predavanjem na temu: „PropoMucil kao moćni sekretolitik – primena u kliničkoj praksi“

  Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok je ovom prilikom istakao da je kvalitet probiotskih proizvoda suštinski bitan, i da bez kvaliteta ne možemo na tržištu imati bezbedan i efikasan proizvod koji će imati očekivani blagotvorni efekat na zdravlje korisnika. Kao parametar za procenu efekta i kvaliteta probiotskog proizvoda svakako je deklarisani broj mikroorganizama na kraju roka upotrebe.

  Na predavanju je prisustvovalo preko 100 zdravstvenih radnika iz Niša, i svi slušaoci su bili vidno zadovoljni efektom i ključnim naučnim činjenicama koje će primenjivati u svojoj svakodnevnoj praksi, kako u apotekama, tako i u ordinacijama lekara. Nakon oba predavanja pratila je diskusija koju su slušaoci pokrenuli, na kojoj su postavljali ključna pitanja za svoj svakodnevni rad.

 • AbelaPharm kupila fabriku američke kompanije Alvogen

  Kompanije Alvogen i AbelaPharm su danas objavile da su potpisale kupoprodajni ugovor i zvanično izvršile primopredaju fabričkog postrojenja u mestu Barice, u okolini Vršca.

  Moderno postrojenje, sa najvišim GMP standardima, pruža preduslov za proizvodnju 20 miliona farmaceutskih jedinica godišnje i zapošljavanje 50 novih radnika, a izgradila ga je američka kompanija Alvogen 2011. godine. 

  Dr sci.spec.farm. Davor Korčok, generalni direktor kompanije AbelaPharm je izjavio: ‘’Ova akvizicija je strateški potez koji će kompaniji AbelaPharm omogućiti da učvrsti svoje prisustvo na farmaceutskom tržištu u Srbiji i regionu, ali i stvoriti preduslove za brže širenje poslovanja u inostranstvu. Izgradili smo jaku regionalnu kompaniju. Jedini način da to uradimo je bilo da radimo mnogo, da razumemo potrebe potrošača i da im ponudimo inovativna rešenja. 

  Kupovina ovog za nas trećeg po redu fabričkog pogona, značajan je korak na tom putu. Ona omogućava specijalizaciju postojećih postrojenja i snažan razvoj našeg portfolija uz povećanje tržišnog učešća u oblastima gastroenterologije, kardiologije, pulmologije i reumatologije. Samo proizvodi najvišeg kvaliteta mogu da budu isporučeni pod imenom AbelaPharm. Zbog toga konstantno ulažemo u razvoj resursa, znanja i veština, a sve u cilju pronalaska najboljih rešenja za unapređenje zdravlja i kvaliteta života naših porodica i svih drugih korisnika AbelaPharm proizvoda.’’

  Jelena Nikolić, Direktor Alvogena za Srbiju i Regionalni menadzer za Zapadni Balkan je izjavila: „Sa zadovoljstvom saopštavamo da smo zaključili Ugovor o kupoprodaji pakovnog pogona u Baricama sa kompanijom AbelaPharm. Pakovni pogon u Baricama je predstavljao važno mesto proizvodnje za Alvogen u našoj ranijoj fazi rasta poslovanja. Sa razvojem našeg poslovanja kako u Srbiji i regionu Centralne i Istočne Evrope , tako i globalno, kapaciteti pogona u Srbiji nisu bili dovoljni. Doneta je odluka o preseljenju proizvodnje pre svega u našu veliku fabriku Labormed u Rumuniji, a takođe i u naše fabrike u SAD i Aziji. Sa zadovoljstvom konstatujemo da smo postigli sporazum o prodaji sa ozbiljnim kupcem kao što je kompanija AbelaPharm. Novim vlasnicima želimo puno uspeha u njihovom novom poslovnom poduhvatu.“ 

  Kompanija AbelaPharm odmah nakon preuzimanja fabričkog pogona u Baricama, započinje sa radovima na dodatnom uređenju i opremanju objekata u skladu sa najvišim evropskim standardima, koji će biti zavšeni u narednih nekoliko meseci, a sve u cilju integracije nove fabrike u postojeće tehnološke kapacitete. Uz nastavak ulaganja u razvoj novih i unapređenje postojećih proizvodnih programa i tehnologija i edukaciju kadrova, plan je da do 2021. godine kompanija AbelaPharm više od 70 % svojih prozvoda izveze u zemlje Evropske unije, Azije i Afrike.

  O kompaniji AbelaPharm: AbelaPharm je jedna od brzo rastućih farmaceutskih kompanija u regionu i lider u proizvodnji i distribuciji dijetetskih suplemenata, posebno u oblasti gastroenterologije, pulmologije, reumatologije i kardiologije. Svi proizvodi AbelaPharm su inovativne kombinacije prirodnih, bezbednih i efikasnih sastojaka, trenutno dostupni za preko 100 miliona ljudi u zemljama Evropske Unije, Bliskog istoka i Severne Afrike.

  O kompaniji Alvogen: Alvogen je globalna farmaceutska kompanija fokusirana na razvoj, proizvodnju i prodaju lekova , biosimilarnih lekova i OTC proizvoda, sa poslovanjem u Americi, Evropi i Aziji. Kompanija je prisutna u 35 zemalja sa 2.800 zaposlenih i četiri proizvodna i razvojna centra u SAD, Rumuniji, Koreji i Tajvanu. Portfolio kompanije Alvogen sastoji se od pažljivo biranih proizvoda iz oblasti reumatologije,kardiologije,alergologije, pulmologije,neurologije i onkologije. Uz modernu novootvorenu fabriku biosimilara na Islandu,Alvogen nastavlja širenje poslovanja kako u Srbiji tako i globalno. 

 • Sremska Mitrovica - predavanje za lekare, farmaceute i zdravstvene tehničare

  U svečanoj sali gradske opštine Sremska Mitrovica, u četvrtak, 21.03.2019.godine održano je predavanje za lekare, farmaceute i zdravstvene tehničare (medicinske sestre, medicinske tehničare i farmaceutske tehničare). Predavanje je organizovala Abela Pharm d.o.o., i obuhvatilo je 3 predavanja:

  • Naša iskustva sa primenom PropoMucil-a u lečenju bolesnika sa respiratornim oboljenjima, Prof.dr Vesna Škondrić- Trifunović
  • Savremeni aspekti primene probiotika u kliničkoj praksi, Prof.dr Miodrag Krstić
  • Značaj stabilnosti i kvaliteta probiotskih proizvoda kao farmaceutsko doziranih oblika, Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok

  U svom izlaganju, Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, sa pažnjom je istekao činjenicu da se probiotski proizvodi dostupni na tržištu izdaju na osnovu dokaza o stabilnosti odnosno efikasnosti tog probiotskog proizvoda, a što predstavljaju rezultati studija stabilnosti. To predstavlja potvrdu da se zaista na kraju roka upotrebe u tom probiotskom preparatu nalazi deklarisani broj probiotskih ćelija, kao nosioca aktivnosti samog proizvoda.

  Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Predavanja su bila bila izuzetno posećena sa preko 300 slušaoca kojima su ove teme od velikog značaja iz razloga što pacijenti koji imaju digestivne ili respiratorne tegobe uobičajeno obraćaju za pomoć lekaru ili farmaceutu, koji tada treba da da adekvatan savet. Saznanja koja su slušaoci stekli na ovim predavanjima će tome doprineti.

 • Simpozijum Udruženja farmaceuta Vojvodine

  U subotu, 02.03.2019.godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, održan je Simpozijum Udruženja farmaceuta Vojvodine. Skup je bio akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa 6 bodova za farmaceute, lekare i zdravstvene tehničare.

  Na skupu su govorili stučnjaci: Prof.dr Zoran Golušin, Prof.dr Zorica Gajinov, Doc.dr Ljuba Vujanović kao i brojni predstavnici farmaceutskih kompanija. Ispred Abela Pharm d.o.o., predavanje je održao Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok sa temom: „Stabilnost i efikasnost probiotskih preparata kao farmaceutsko doziranih oblika“. S obzirom na činjenicu da su probiotski proizvodi mnogobrojni na tržištu Republike Srbije, važno je napraviti pravilan balans, odnosno znati preporučiti one koju su kvalitetni, bezbedni i efikasnosti. Razumevanje navedenog problema je bio cilj ovog predavanja, što su slušaoci i razumeli.

  Skupu je prisustvovalo preko 150 lekara, farmaceuta i zdravstvenih tehničara kojima su organizovana predavanja bila više nego korisna za dalji rad.

 • Treći simpozijum bolničkih farmaceuta Srbije i Prvi EAHP Synergy sertifikacioni kurs

  Treći simpozijum bolničkih farmaceuta Srbije i Prvi EAHP Synergy sertifikacioni kurs organizovan je u hotelu Hilton od 23-24.02.2019.godine. Skup su organizovali Savez farmaceutskih udruženja Srbije SFUS i Smart Travel PCO. Simpozijum je bio akreditovan od strane zdravstvenog saveta Srbije i skupovima su prisustvovali bolnički farmaceuti sekundarnih i tercijalnih ustanova farmaceutske zdravstvene zaštite. Skup je bio izuzetno posećen.

  Brojna predavanja su bila organizovana u toku oba dana, na kojima su učestvovali predavači iz zemlje kao i iz regiona, kao što su: Petr Horak, predsednik evropskog udruženja bolničkih farmaceuta, Darija Kuruc- Poje iz Hrvatske, Gunar Stemer iz Austrije, Prof.dr Branislava Miljković i drugi.

  Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok održao je predavanje sa temom „Značaj stabilnosti i kvaliteta probiotskih proizvoda kao farmaceutsko doziranih oblika“. S obzirom na to da su intrahospitalne infekcije relativno česte, a da se dijareja javlja kao jedan od znakova ovih infekcija, važno je znati kakav probiotski proizvod je potrebno prepisati kod ovakih pacijenata, što je na predavanju i istaknuto.Kao dokaz značaja ove teme za rad bolničkih farmaceuta svakako je bila diskusija koja je sprovedena na kraju predavanja, a koja je obuhvatila razna pitanja iz segmenta stabilnosti probiotskih proizvoda i njihove primene u bolničkim uslovima.

 • Prvi međunarodni kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru u hotelu Crowne Plaza

  Od 22-23 februara 2019.godne održan je Prvi međunarodni kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru u hotelu Crowne Plaza, Beograd u organizaciji Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije. Kongres je bio akreditovan za lekare, stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre i druge zdravstvene tehničare. Učešće na skupu potvrdilo je preko 1000 zdravstvenih radnika.

  Kongres je obuhvatio 6 sesija na kojima je veliki broj renomiranih stručnjaka iz oblasti medicine farmacije i biohemije održalo predavanje.

  U okviru pratećeg programa kongresa, ispred Abela Pharm d.o.o., predavanje je održao Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok sa temom: „Značaj stabilnosti i kvaliteta probiotskih proizvoda kao farmaceutsko doziranih oblika“. Istaknut je značaj brojanja probiotskih ćelija kao jedini način osiguravanja kvaliteta probiotskog proizvoda. Ukoliko je sadržaj probiotskih ćelija veći od deklarisanog na kraju roka upotrebe prizvoda, taj proizvod će biti kvalitetan, bezbedan i efikasan za korisnika, istakao je Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok.

 

 • AbelaPharm kupila fabriku lekova od nemačke Stada Grupe

  Farmaceutska kompanija AbelaPharm, regionalni lider u oblasti proizvodnje i distribucije dijetetskih suplemenata, danas je od nemačke Stade zvanično preuzela fabriku za proizvodnju lekova u Starim Banovcima.

  Ovo je druga fabrika u vlasništvu kompanije AbelaPharm, koja je u poslednjih godinu i po dana akvizirala preko 6 miliona eura vredne opreme, mašina, postrojenja, proizvodnih procesa i proizvodnih licenci od renomiranih evropskih i svetskih kompanija.  

  Ovo je dobra vest za Srbiju i region, posebno ako imamo u vidu da je retkost da regionalna kompanija kupuje proizvodni pogon jednog od najvećih evropskih proizvođača generičkih lekova. 

  Fabrika lekova u Starim Banovcima u čiju je gradnju i opremanje uloženo više od 4 miliona eura, dodatno će biti modernizovana kupovinom novih mašina. Nova fabrika će povećati kapacitete i omogućiti dalje širenje kompanije AbelaPharm koja već izvozi na tržišta Evrope, Evropske Unije i Afrike, a uskoro očekuje i plasman u Aziju. 

  Iz kompanije najavljuju da će značajna sredstva nastaviti da investiraju u razvoj novih i unapređenje postojećih proizvodnih programa. Međutim, važno je istaći da će najvažnija investicija, kao i do sada, biti ulaganje u ljude. Za uspeh je, navodi se u saopštenju, najvažniji visokoobrazovani kadar, koga čini preko 70% zaposlenih u kompaniji AbelaPharm, među kojima su specijalisti, naučni saradnici Univerziteta, doktori nauka, kao i priznati međunarodni eksperti.

  AbelaPharm ovom akvizicijom jača izvozni potencijal i obezbeđuje nova radna mesta i sigurnost za više od 100 porodica. 

 • AbelaPharm podržava lepši pol

  Dodeljene nagrade najuspešnijim damama u 2018

  Na glamuroznoj svečanosti u hotelu “Hilton” proglašena je dobitnica statue Pobednica 2018. koja je pripala poljoprivrednici i majci petoro dece, Slavici Nikolić iz sela Sovljak kod Uba.

  Nagradu je dodelila predsednica Narodne Skupštine Srbije Maja Gojković koja je istakla značaj osnaživanja žena da žive život kakav žele, a ne kakav im je nametnut. Pored glavne dodeljeno je još devet statua Žena simbol hrabrosti, ljubavi, pravednosti, nežnosti,posvećenosti, upornosti, mudrosti, borbenosti i neustrašivosti, koje su dodelili: Vanja Grbić, Siniša Ubović, Suzana Mančić, Sergej Ćetković, Žika Nikolić i druge javne ličnosti.

  Kroz radionicu Bulevar ženskih tajni je tokom ove godine prošlo oko 5000 žena koje žive i u seoskoj i gradskoj sredini. “Možemo reći da smo ostvarile cilj: da inspirišemo i motivišemo žene da žive život kakav žele, postignu svoje ciljeve i da na tom putu do uspeha budu srećne.” - istakle su Sanja Marinković i Vesna Dedić na sinoćnoj svečanosti. ‘’Kada pričamo o kompanijama, dobar primer i inspiracija bi svakako bila farmaceutska kuća AbelaPharm jer u njoj više od 75 % zaposlenih čine žene." istakle su Sanja i Vesna.

  "Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo što smo u prilici da podržimo inicijative kao što je ova. Zadatak svih nas je da osnažujemo položaj žena u društvu. Briga o zaposlenima i ulaganje u njihovo stručno usavršavanje važno je ne samo za zaposlene, već i za svaku kompaniju koja pretenduje da bude uspešna. Istraživanja pokazuju da su kompanije koje zapošljavaju veći broj žena uspešnije, a Abela Pharm potvrđuje da je to zaista tačno. Gotovo na svim vodećim pozicijama u kompaniji AbelaPharm su uspešne žene, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti farmacije. Upravo zahvaljujući njima možemo se pohvaliti inovativnim proizvodima, jedinstvenom flow pack tehnologijom, kao i činjenicom da smo jedina kompanija, koja se bavi isključivo proizvodnjom dijetetskih suplemenata, a poseduje GMP sertifikat. Ova potvrda kvaliteta jedan je od ključnih preduslova koji su nam omogućili da godinu za godinom ostvarujemo rast i širenje na tržište Evropske unije", izjavio je generalni direktor kompanije Abela Pharm, Dr sci. spec. farm. Davor J. Korčok.

  Program je vodio glumac Milan Kalinić, a dame iz cele Srbije pozdravili su i zabavljali Sergej Ćetković, Ilda Šaulić, Siniša Ubović, Dženan Lončarević i balet "Dare to dance" Ivana Mileusnića. Manifestaciju su propratili skoro svi mediji i na taj način doprineli da se u medijima piše o ženama koje svojim načinom života mogu sve da nas inspirišu da budemo bolji i srećniji ljudi.

 

2018

 • Predavanje u organizaciji Abela Pharm, 13.11.2018., Valjevo

  U Kongresnoj dvorani Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerziteta Singidunum 13.11.2018. godine održana su dva predavanja za zdravstvene radnike- farmaceute, farmaceutske tehničare i lekare.

  Prvo predavanje održao je Doc. Dr Miodrag Vukčević iz Beograda sa temom: „Sezona respiratornih infekcija- kako pomoći?“. U predavanju je naznačeno da je neracionalna upotreba antibiotika u svrhu terapije respiratornih infekcija i dalje jako česta i da pacijenti često samoinicijativno i bez preporuke lekara koriste ovu grupu lekova. Akcenat je stavljen na upotrebu dijetetskih suplemenata, kao proizvoda koji mogu pomoći u ublažavanju simptoma prehlade i gripa, kao i za razvoj imuniteta kojim bi se doprinelo smanjenji incidence ovih poremećaja.

  Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, održao je predavanje pod nazivom: „Značaj stabilnosti probiotskih preparata za njihovu efikasnost i bezbednost“ u kojoj je donet zaključak da je kvalitetan samo onaj probiotski preparat koji poseduje sledeće karakteristike: kvalitetnu sirovinu, kvalitetan proces proizvodnje koji obuhvata adekvatno pakovanje probiotskih proizvoda sa minimalnim uticajima spoljne sredine, kvalitetan transport i odgovarajuće čuvanje gotovih proizvoda. Samo takav probiotski proizvod ima deklarisani broj probiotskih ćelija na kraju roka upotrebe, odnosno samo takav proizvod može ispoljiti svoju punu efikasnost i bezbednost. Ova tema je od izuzetnog značaja sa praktičnog aspekta jer omogućava pravilnu distinkciju između brojnih probiotskih proizvoda na tržištu kako Republike Srbije, tako i regiona što predstavlja osnovu za pravilnu preporuku.

  Predavanjima je prisustvovalo preko 150 zdravstvenih radnika. Ovo je samo jedan u nizu planiranih predavanja za zdravstvene radnike kako bi se među njima proširilo znanje najnovijim saznanjima iz različitih oblasti farmaceutskih i medicinskih nauka.

 • Abela Pharm na Evropskoj nedelji kvaliteta 2018

  Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu od 07. do 08.11.2018. godine održana je Evropska Nedelja Kvaliteta 2018 u organizaciji udruženja JUSK, Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad i Evropske organizacije za kvalitet pod sloganom: „Kvalitet je uspeh“. Kompanija Abela Pharm bila je jedan od učesnika na ovoj konferenciji.

  Na konferenciji je održano veliki broj predavanja iz oblasti kvaliteta, sistema menadžmenta kvalitetom, standardima, načinom implementacije standarda i drugim. Veliki broj stručnjaka su održali svoja predavanja tokom trajanja konferencije: Prof. dr Valentina Marinković, Prof. dr Vidosav Majstorović, Prof. dr Gordana Ušćebrka, Doc. Dr Bojana Knežević i drugi.

  Mr teh. nauka Nada Tršić- Milanović, Direktor kvaliteta Abela Pharm, održala je predavanje sa temom: „Integrisani menadžment sistemi u farmaciji“. U toku svog izlaganja Nada Tršić- Milanović je naglasila da osim velikih prednosti koje integrisani menadžment sistemi nude, oni predstavljaju i zakonsku osnovu koja ne sme biti nikako zanemarena. Predstavljeni su i različiti pristupi uspostavljanja integrisanog menadžment sistema, sa svojim prednostima i manama, i način na koji je to obavljeno u Privrednom društvu Abela Pharm d.o.o.

  Konferencija je protekla sa velikim uspehom, o čemo je svedočio veliki broj pitanja koje su slušaoci konferencije imali u toku diskusija koje su se organizovale na kraju svake sesije.

 • Dodela Rešenja o upisu u Registar dodataka israni, Banja Luka 05.11.2018.

  U okviru instituta za Javno zdravstvo Republike Srpske, 05.11.2018. godine održana je zvanična dodela prvih Rešenja o upisu u Registar dodataka ishrani na osnovu Pravilnika o dodacima ishrani koje je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske donelo 25.01.2018.godine.

  Rešenja o upisu u Registar dodataka ishrani dobile su 3 kompanije: „Abela Pharm“, „Infarm“ i „Ataco“ koje su uručili Generalni direktor Instituta za javno zdravstvo dr Miodrag Marjanović i Viši stručni saradnik za javno zdravstvo pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slavica Krečar.

  Konferencija za štampu je održana istog dana i na njoj su prisustvovali predstavnici televizija sa nacionalnom frekvencijom: Radio televizije Republike Srpske (RTRS) i Alternativna televizija Banja Luka (ATV) kao i predstavnici Instituta- dr Miodrag Marjanović, Doc. dr Mirjana Đermanović, predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Slavica Krečar, kao i predstavnici proizvođača dijetetskih suplemenata.

  Generalni direktor privrednog društva Abela Pharm d.o.o. je izjavio: „Nijednog trenutka ne smemo da zaboravimo da su to farmaceutsko- dozirani oblici i da ovim postupkom registracije odnosno upisom u bazu podataka građani na policama u apotekama mogu naći efikasne, kvalitetne i ono što je najbitnije bezbedne proizvode.“ U toku svog izlaganja Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok istekao je i važnost edukacije zdravstvenih radnika za dijetetske suplemente, iz razloga što i dijetetski suplementi mogu imati veliki broj kontraindikacija i neželjenih efekata, kao i važnost znanja farmaceuta o istovremeno primenjenoj terapiji pacijenta da bi samo adekvatan, bezbedan i efikasan dijetetski suplement mogao biti preporučen.

 • VII kongres farmaceuta Srbije

  U Hotelu Crowne Plaza, Beograd od 10. do 14.10.2018. godine održan je VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem pod sloganom: „Zajedno stvaramo budućnost farmacije“. Kongres je organizovan od strane Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kongres je protekao sa zapaženim uspehom i predstavlja najposećeniji kongres koji je do sada organizovan u Republici Srbiji.

  Na kongresu je održano preko 200 predavanja iz oblasti farmaceutske nauke i prakse čiji su predavači eminentni stručnjaci kako iz zemlje tako i inostranstva koji su kroz planerna predavanja, predavanja po pozivu, usmenih saopštenja ili kroz tematske simpozijume i kroz poster prezentacije predstavili svoje proizvode, aktuelna istraživanja i razvoj i aktuelnosti i najnovija dostignuća iz oblasti farmacije. Kongres je otvoren u svečanoj salo Hotela Crowne Plaza 10.10.2018.godine od strane predsednika Saveza farmaceutskih udruženja Srbije Prof. dr Vesne Matović, kao i od strane predsednika Naučnog komiteta Prof. dr Jelene Parojčić.

  Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok 13.10.2018.godine održao je Usmeno saopštenje sa temom: „Koristi i rizici upotrebe dijetetskih suplemenata“ u kome je zaključeno da dijetetski suplementi, iako se smatraju generalno bezbednim, mogu imati neželjene efekte i mogu imati kontraindikacije i interakcije sa drugim sastojcima hrane, lekovima i drugim suplementima. Adekvatna primena dijetetskog suplementa mora da obuhvata: edukaciju zdravstvenih radnika kao i korisnika, kontinuirano praćenje bezbednosti primene, pravilnu procenu zdravstvenog stanja korisnika kao i pažljiv odabir suplementa od proverenog proizvođača.

  Predavanju, na kojoj su predsedavale Prof. dr Silva Dobrić i Prof. dr Jelena Antić Stanković, prisustvovalo je preko 100 zdravstvenih radnika, farmaceuta, lekara i tehničara.

 • 2. Konferencija o probioticima, Hotel M, Beograd

  12.09.2018. godine u Hotelu M u Beogradu, Republika Srbija, održana je 2. Konferencija o probioticima, prva u Beogradu, pod nazivom: „Probiotici za zdravlje“ u organizaciji EducaMed-a i Udruženja za prevenciju bolničkih infekcija Srbije, na kojoj su brojni eminentni stručnjaci iz zemlje i regiona govorili o iskustvima iz kliničke prakse o primeni probiotika u zdravstvene svrhe, o značaju crevne mikrobiote, zakonodavnom okviru probiotika, kao i o najnovijim smernicama za primenu probiotika. Konferenciju su otvorili organizatori: Prof. dr. sc. med. Gorana Dragovac, predsednik Udruženja za prevenciju bolničkih infekcija Srbije i Dr sci. Josipa Mazalin- Protulipac Konferencija je održana sa velikim uspehom što su učesnici skupa potvrdili brojnim pitanjima koje su imali za predavače. Brojni eminentni predavači iz zemlje i regiona održali su predavanja: Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, Prof.dr.sc.med. Tomica Milosavljević, Prof.dr.sc.med. Miodrag Krstić, Prof.dr.sc.me. Goran Hauser, Doc.dr.sc.teh. Mirjana Rajilić- Stojanović i drugi. Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, održao je predavanje pod nazivom: „Značaj stabilnosti probiotskih preparata za njihovu efikasnost i bezbednost“ u kojoj je donet zaključak da je kvalitetan samo onaj probiotski preparat koji poseduje sledeće karakteristike: kvalitetnu sirovinu, kvalitetan proces proizvodnje koji obuhvata adekvatno pakovanje probiotskih proizvoda sa minimalnim uticajima spoljašnje sredine, kvalitetan transport i odgovarajuće čuvanje gotovih proizvoda. Samo takav probiotski proizvod ima deklarisani broj probiotskih ćelija na kraju roka upotrebe, odnosno samo takav proizvod može ispoljiti svoju punu efikasnost i bezbednost. Ova tema je od izuzetnog značaja sa praktičnog aspekta jer omogućava pravilnu distinkciju između brojnih probiotskih proizvoda na tržištu kako Republike Srbije, tako i regiona.

 • Abela Pharm Generalni pokrovitelj 15. međunarodne konferencije o kvalitetu JUSK 2018

  Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 04. do 08.06.2018. godine održana je 15. međunarodna konferencija o kvalitetu JUSK ICQ 2018. Kompanija Abela Pharm bila je Generalni pokrovitelj ove uspešne konferencije koju je otvorio Generalni direktor Abela Pharm Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok.

  Na konferenciji je održano preko 50 predavanja čiji su predavači eminentni stručnjaci iz oblasti kvaliteta iz zemlje i inostranstva među kojima su bili: profesor Francesco Jovane iz politehničke akademije iz Italije, profesor Jun Ni sa Univerziteta u Mičigenu, profesor dr sci. Brižita Đorđević sa Farmaceutskog fakulteta Unvierziteta u Beogradu, prof. dr sci. Jasmina Đeđibegović sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, docent dr sci. Marija Darkovska sa Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta „Goce Delčev“ iz Štipa, Makedonija, Dr Ljiljana Delić sa Instituta za javno zdravlje Kragujevac i drugi.

  U okviru konferencije održano je i nekoliko naučno tehničkih komiteta, među kojima je bila i 32.godišnja konferencija JUSK naučno tehničkog komiteta za farmaciju čija je tema: „Dijetetski suplementi kao farmaceutsko dozirani preparati“- kako ispuniti regulatorne zahteve i obezbediti kvalitet u praksi. Moderatori sesije su bili eminentni stručnjaci iz zemlje: Davor J. Korčok, Abela Pharm, Nataša Knežević, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Goran Stojković, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Andrijana Milošević- Georgijev, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

  Program je bio akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-1550/2018-01 od 21.05.2018.godine za magistre farmacije, lekare, farmaceutske tehničare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

  Mr teh. nauka Nada Tršić- Milanović održala je predavanje sa temom: „Obezbeđenje kvaliteta u proizvodnji dijetetskih proizvoda“. Cilj predavanja bio je značaj obezbeđenja kvaliteta uz uvođenje različitih standarda kvaliteta u farmaceutskoj industriji u cilju plasiranja bezbednih, efikasnih i kvalitetnih dijetetskih proizvoda na tržište, krajnjim korisnicima.

  Predavanju je prisustvovalo preko 120 zdravstvenih radnika, farmaceuta, lekara i tehničara.

 • 20. Simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Jahorina 2018.

  20.04.2018. i 21.04.2018. godine u hotelu Termag na Jahorini održan je 20. Simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske. Simpozijum je akreditovan od strane Savjeta za zdravlje Republike Srpske za farmaceute, lekare, farmaceutske tehničare i medicinske sestre.

  Na početku Simpozijuma, predsednik farmaceutske komore Republike Srpske prim. mr ph. Rada Amidžić, specijalista je poželela dobrodošlicu svim učesnicima simpozijuma i u uvodnom predavanju upoznala prisutne o aktivnostima komore prethodnom kao i u narednom periodu.

  Na skupu je održano preko 20 predavanja čiji su autori eminentni stručnjaci iz zemalja regiona.

  Mr farm.spec. Davor J. Korčok održao je dva gostujuća predavanja, po pozivu Farmaceutskog društva RS na simpozijuma. Prvog dana održano je predavanje sa temom: „HACCP sistem – principi i mogućnost primene u farmaciji“, dok je drugog dana održano predavanje sa temom: „Značaj gastrointestinalne mikrobiote za ljudski organizam“. Predavanja su bila izuzetno korisna za slušaoce koji su to potvrdili u diskusiji koja se održala nakon predavanja.

  Cilj predavanja o HACCP sistemu jeste približavanje i modela upravljanja kvalitetom i HACCP principa sa industrije na apoteke, galenske i magistralne laboratorije i njegov značaj za dobijanje i plasiranje farmaceutskih proizvoda koji je bezbedan, efikasan i kvalitetan korisnicima za konačnu upotrebu. Na predavanju o gastrointestinalnoj mikrobioti su predstavljene najnovije smernice za upotrebu probiotskih proizvoda u medicinske svrhe što je bilo izuzetno korisno učesnicima simpozijuma za dalji rad i stručnu praksu.

 • Konferencija o probioticima, Sarajevo 2018.

  27.03.2018. godine u Hotelu Hills u Sarajevu, Federacija Bosne i Hercegovine, održana je 01. Konferencija o probioticima, Sarajevo 2018.godine na kojoj se govorilo o velikom, značaju i ulozi probiotika za zdravstvene svrhe, kao i novim mogućnostima njihove primene u cilju daljeg razvoja ove oblasti. Učešće na Konferenciji bilo je akreditovano od strane Komore magistara farmacije FBiH.

  Konferencija je održana sa zapaženim uspehom, kako po pitanju organizacije i pratećih aktivnosti, tako i popitanju kvaliteta pristiglih i prezentovanih radova. Na konferenciji su učestvovali brojni predavači iz zemlje i regiona, eksperti ove oblasti, a među kojima su: Mr farm. specijalista industrijske farmacije Davor J. Korčok Prof.dr.sc. Nermin Salkić, dr.med. specijalista gastroenterologije, Tuzla, Mr farm. Sanja Čustović, pomoćnica ministra za dodatke prehrani u FBiH, Doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., Klinika za internu medicinu, KBC Rijeka

  Istog dana je Mr farm.spec. Davor J. Korčok, održao gostujuće predavanje, po pozivu organizatora konferencije- EducaMed sa temom: „Primena probiotika u toku uzimanja antibiotika.“ Predavanje je bilo od izuzetnog značaja za učesnike konferencije zbog prezentacije novih smernica i saznanja za primenu probiotika u cilju prevencije i tretmana antibiotski prouzrokovane dijareje.

  Predviđa se da se tema konferencije uspostavi kontinuirano, te da se nastavlja i narednih godina, prema procenama i potrebama svake godine.

2017

 • IX simpozij magistara farmacije Komore magistara farmacije FBiH

  Od 17.do 19. novembra 2017. godine u hotelu Hills u Ilidži u Sarajevu, održan je IX Simpozij magistara farmacije u organizaciji komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Tema ovogodišnjeg simpozijuma bila je „Utjecaj hrane i suplemenata na ishode terapije sa lijekovima“. Učešće na Simpoziju bilo je bodovano od strane Komore magistara farmacije FBiH.

  18.11.2017.godine Generalni direktor kompanije Mr farm.spec. Davor J. Korčok održao je gostujuće predavanje, po pozivu organizatora simpozijuma, Komore magistara farmacije FBiH, sa temom: „HACCP sistem – Principi i mogućnost primene u farmaciji“. Predavanje je bilo veoma edukativno, posebno za kolege koji su zaposleni u apotekama koje poseduju sopstvenu proizvodnju farmaceutskih proizvoda kao što su npr. magistralna ili galenska laboratorija.

  Uokviru simpozijuma Mr farm.spec. Davor J. Korčok održao je predavanje sa nazivom: „Tajne crevne mikrobiote – Savremene preporuke primene probiotske kulture Saccharomyces boulardii“. Predavanje je bilo izuzetno posećeno, sa preko 200 kolega magistara farmacije iz Federacije Bosne i Hercegovine. Velika pažnja je postavljena na najnovije preporuke vezane za primenu preparata sa Saccharomyces boulardii i istovremenom primenom antibiotika. Na predavanju je predstavljena nova i inovativna tehnologija pakovanja probiotskih proizvoda u flow pack ambalaži, čime se postiže povećana stabilnost proizvoda.

  Takođe, su na predavanju predstavljene nove smernice čijije izdavač Abela Pharm d.o.o., za primenu probiotskih preparata čiji su autori eminentni stručnjaci iz oblasti medicine i farmacije: Prof. Dr Miodrag Krstić, Prof. Dr Tomica Milosavljević i Dr sci.med. Dr Mirjana Stojšić.

 • Nacionalni simpozijum – Vitamini i minerali

  U petak, 03.novembra 2017. godine u Beogradu u hotelu Jugoslavija održan je 1. Nacionalni simpozijum – Vitamini i minerali, čija je tema skupa: “Antioksidativna mreža – pokretačka snaga zdravog života“. Simpozijum je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

  Mr farm. spec. Davor J. Korčok održao je predavanje po pozivu organizatora simpozijuma, sa sledećom temom: „Apsorpcija i bioraspoloživost sukrozomialnog magnezijuma“.

  Predavanju je prisustvovalo više od 150 doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije, medicinskih sestara i farmaceutskih tehničara iz Srbije. Među predavačima su bili pozvani brojni stručnjaci iz Kliničkog Centra Srbije, Kliničko- bolničkog centra Dedinje, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr.

  Ovom prilikom, Mr farm. spec. Davor J. Korčok je sa posebnom pažnjom istakao važnost primene proizvoda koji su dizajnirani tako da sadrže supstance koje mogu da se apsorbuju većoj količini jer se time smanjuju neželjena dejstva a takođe dolazi do povećane bioraspoloživosti. Skupovi ove vrste su od izuzetne važnosti za sve zaposlene u oblasti zdravstva jer se ovim putem dobijaju najnovija saznanja iz zemlje i sveta o različitim temama značajnim za njihov stučni rad i kontinuirano usavršavanje.

 • Stručno predavanje na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina

  Dana 23.10.2017. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina, održan je jednodnevni seminar čije su teme bile: „Prevencija kardiovaskularnih (KVS) bolesti“ i „Suplementacija i fitoterapija u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja“. Seminar je akreditovan odlukom Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

  Mr farm. spec. Davor J. Korčok održao je dva predavanja sa temom: „Nova saznanja o primeni Vitamina K2 i oktakozanola u terapiji KVS bolesti“ i „Homocistein kao faktor rizika za razvoj KVS bolesti“. Predavanja su bila od izuzetnog značaja za kolege magistre farmacije iz Republike Srpske zato što su u sebi sadržala brojne studije objavljene u toku prethodnih nekoliko godina, koje su ispitivale primenu proizvoda koje u sebi sadrže vitamin K2, oktakozanol, 5-metiltetrahidrofolat, vitamin B6 ili vitamin B12 na kardiovaskularno zdravlje čoveka.

  Nedovoljno se u toku studija na Farmaceutskom fakultetu, kao i na kontinuiranim edukacijama govori o homocisteinu kao faktoru rizika za razvoj KVS bolesti a koji predstavlja jedan od vodećih faktora koji dovodi do razvoja ateroskleroze i posledično moždanog ili srčanog udara, tako da je predavanje doprinelo boljem razumevanju ovog zdravstvenog problema i načinu na koji magistri farmacije mogu da savetuju pacijente.

  Eminentni stručnjaci iz oblasti farmacije su bili među pozvanim predavačima: profesor Dr sc. Nenad Ugrešić, Mr farm.specijalista Davor J. Korčok i Dr mr sc. pharm. Vanja Tadić.

  Predavanju je prisustvovalo oko 100 magistara farmacije iz Republike Srpske.

 • Abela Pharm generalni pokrovitelj međunarodne konferencije o kvalitetu JUK ICQ 2017

  Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 05. do 07.juna.2017.godine održana je 14. Internacionalna konferencija o kvalitetu- JUSK 2017. Kompanija Abela Pharm bila je generalni pokrovitelj ove, veoma uspešne, konferencije.

  Skup je otvorio Generalni direktor Abela Pharm Mr farm.spec. Davor J. Korčok i tom prilikom je preneo iskrene čestitke celokupnom timu koji je učestvovao u organizaciji Konferencije kao i čast koju kompanija Abela Pharm ima jer može da podrži ovaj projekat od velikog značaja za Srbiju i čitav region već trecu godinu za redom.

  U okviru konferencije održana je sesija naučno tehničkog komiteta za farmaciju sa temom „Upravljanje farmaceutskim otpadom- u susret EU regulativi“, u okviru koje je Mr tehn. nauka Nada Tršić Milanović, direktor kvaliteta kompanije Abela Pharm održala predavanje sa temom: „Dijetetski suplementi- opasan otpad ili ne?“ pri čemu je posebno istakla važnost pravilnog prikupljanja, sortiranja, odlaganja i recikliranja otpada koji nastaje pri proizvodnji dijetetskih suplemenata, kao i nedostatku jasnih regulatornih zahteva u pogledu kategorizacije dijetetskih suplemenata kao opasnog ili neopasnog otpada.

 • VIII Simpozijum magistara farmacije Bosne i Hercegovine

  Od 19. do 21. maja 2017.godine u hotelu „Grand hotel Neum“ u Neumu organizovan je VIII simpozijum magistara farmacije, Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

  Tema ovogodišnjeg simpozijuma bila je ekonomska pozicija magistra farmacije u Bosni i Hercegovini. U okviru simpozijuma izuzetno posećeno bilo je predavanje sa temom „BULARDI® - uloga probiotske kvasnice, šta nam govore svetske smernice?“.

  Predavanje je obuhvatalo tehnološke procese izrade, nabavke sirovina, zatim važnosti transporta i lagerovanja sirovina/međuproizvoda i gotovog proizvoda pod posebnim i kontrolisanim ambijentalnim uslovima, o čemu je govorila Mr tehn. nauka Nada Tršić- Milanović.

  Mr farm.spec. Davor J. Korčok je u svom delu predavanja govorio o medicinskim aspektima primene proizvoda Bulardi® koji u svom sastavu sadrži gljivicu Saccharomyces boulardii¸ njegovim prednostima u odnosu na druge probiotske preparate, kao i o najnovijim saznanjima iz stručne literature o dejstvu ove probiotske gljivice.

 • Abela Pharm otkriva sve tajne crevne mikrobiote

  Istra, regionalni stručni skup 18.-21.05.2017.

  Kompanija Abela Pharm u periodu od 18.-21.05.2017.u hotelu Park Plaza Belvedere u Medulinu, u Hrvatskoj, organizovala je regionalni stručni skup kome je prisustvovalo više od 100 lekara iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

  Najeminentnijim gastroenterlozima, pedijatrima, hirurzima i infektolozima kompanija AbelaPharm predstavila je porodicu svojih probiotskih preparata, od skoro u unapređenom inovativnom pakovanju (flow pack tehnologija) u kome je svaki blister dodatno zaštićen trsolojnom folijom, koja štiti kapsule od visokih temperatura, vlage i svetlosti.

  Sojevi pribiotika koji se nalaze u preparatima Bulardi, Bulardi junior, Flobian i Enterobiotik, nalaze se u svim aktuelnim svetskim preporukama i smernicama za primenu pravog probiotika u širokom spektru odgovarajućih indikacija, kao što su antibiotski kolitis, infekcija Clostridium difficile, putnička dijareja, funkcionalna nadutost, gasovi i sindrom nervoznog creva.

  Na stručnom delu sastanka, o svojim iskustvima u primeni probiotskih preparata Abela Pharm, kao i prikazima najinteresantnijih slučajeva iz prakse, govorili su:

  • prof. dr Miodrag Krstić i prof. dr Tomica Milosavljević sa Klinike za gastroenterologiju KC Srbije,
  • prof. dr Dino Tarbar sa Klinike za gastroenterologiju VMA, dr sci med. Mirjana Stojšić sa IZZZDIOV,
  • doc.dr Mario Tadić, sa Klinike Rebro u Zagrebu, kao i dr Olivera Sekulić sa Klinike za gastroenterologiju KC Crne Gore.
  • Skup je moderirao prof. dr Srđan Đuranović, predsednik Udruženja gastroenterologa Srbije.


  Predstavnici AbelaPharm tokom 4 radna dana iskoristili su priliku i za druženje i razmenu iskustava sa svim pozvanim lekarima, organizujući kratak predah od radnih aktivnosti i intenzivnih stručnih diskusija, kratkim, ali prijatnim posetama Puli i Brijonima.

  Jedinstveni zaključak sa ovog regionalnog multidisciplinarnog stručnog skupa je da on postane tradicionalan, odnosno da se redovno održava jednom godišnje na različitim regionalnim lokacijama, kao i da se kao rezime svih stručnih diskusija koje su vođene, objavi Vodič o racionalnoj primeni probiotskih preparata pod nazivom “Tajne crevne mikrobiote”. Vodič-smernice biće promovisan u nardnom periodu zdravstvenim radnicima različitih specijalnosti, da bi se što lakše diferencirali preparati dokazane efiksnosti i bezbednosti, kao što su probiotski preparati Abela Pharm.

 • Edukativni vikend za lekare iz Srbije

  AbelaPharm je 13.-14. maja 2017. godine održala edukativni vikend za lekare iz Srbije: kardiologe, pulmologe i lekare opšte medicine u Šapcu, Hotel Sloboda.

  U fokusu ovogodišnjeg edukativnog vikenda su bile kardiološke teme ″Novine u prevenciji kardiovaskularnih bolesti″ i pulmološke teme ″Čuvajte respiratornu rezervu svojih pacijenata″.

  Jedan deo predavanja je bio organizovan kao radionica gde su lekari putem sistema za glasanje mogli da aktivno učestvuju u rešavanju kliničkih problema i odgovaraju na ključna pitanja. Predavanja i radionicu je vodila Anita Agić, Brand Manager kompanije.

  Kompanija AbelaPharm, nastavlja da podržava edukaciju lekara sa promocijom PropoMucil-ai Cardiovitamin-a.

 • Naučni skup Hrvatskog društva za kvalitet

  Od 10. do 13. maja u Opatiji održan je 8. naučni skup Hrvatskog društva za kvalitet sa temom „Znanjem do kvaliteta - kvalitetom do rezultata“ .

  Cilj ovogodišnje konferencije bilo je okupljanje velikog broja stručnjaka iz oblasti sistema upravljanja kvalitetom, kao i ostvarivanje pravila „5P“:

  - prepoznavanje uloge sistema upravljanja za budućnost;
  - prihvatanje novih ideja;
  - podsticaj stalnog napretka;
  - podsticaj da uspesi pojedinaca i kompanija postanu znanje cele zajednice;
  - pokretanje mreže razmene znanja o sistemima upravljanja.

  Na skupu je organizovano preko 30 predavanja čiji su autori eminentni stručnjaci iz zemalja regiona kao i iz Evropske organizacije za kvalitet (EOQ). Mr farm. spec. Davor J. Korčok je u okviru sekcije zdravlje održao predavanje sa temom „Značenje integrisanih menadžment sistema u farmaceutskoj indrustriji“.

  Cilj predavanja bilo je uporedni prikaz sistema menadžmenta kvalitetom i njegova integracija radi dobijanja što boljeg modela, što je i prikazano na praktičnom primeru uvođenja intergrisanog menadžment sistema u kompaniji Abela Pharm.

 • XXVII FASUS

  U hotelu Hyatt Regency Beograd 5. maja 2017, održan je XXVII, tradicionalno uspešan FASUS. Skupu je prisustvovalo 400 gostiju iz svih oblasti zdravstvene delatnosti.

  Kompanija AbelaPharm je ovom prilikom predstavila najmlađeg člana Herbafast® porodice, Herbafast® Fiber u kesicama. Inovacija je unapređeni način pakovanja i doziranja: Herbafast® Fiber nalazi se u pojedinačnom pakovanju koje sadrži jednu dozu. Vrećice su visokog kvaliteta, otporne na spoljašnje uticaje i pogodne za nošenje.

    • Herbafast® Fiber predstavlja kombinaciju biljnih vlakana koja smanjuje apetit, sprečava napade gladi i smanjuje kalorijski unos pa dovodi do sniženja telesne mase.
    • Odabrane komponente preparata Herbafast® Fiber omogućavaju zdravo mršavljenje: normalizuju nivo šećera u krvi, holesterol i trigliceride.
    • Kombinacija vitamina i minerala koju sadrži Herbafast® Fiber povoljno utiče na imunitet koji može biti ozbiljno ugrožen restrikcijskim dijetama.


  Na stručnom delu sastanka, u prepunoj sali prof. dr Miodrag Krstić sa Klinike za gastroenterologiju, KC Srbije, predstavio je najnovije smernice za preporuku pravog probiotskog preparata.

  Na izložbenom štandu predstavnici AbelaPharm su iskoristili priliku za druženje i razmenu iskustava sa farmaceutima i organizovali kviz nakon koga su podeljene vredne nagade

 • Prevencija u pedijatriji - Osnov zdravlja i blagostanja 7-9.april 2017.

  IV Kongres Udruženja za Preventivnu Pedijatriju Srbije pod nazivom “Prevencija u pedijatriji – osnov zdravlja i blagostanja”, održan je u Kongresnom Master centru u Novom Sadu u periodu od 07 – 09. aprila 2017. godine.

  Farmaceutska kompanija Abela Pharm pomogla je svojom stručnom podrškom ovom kongresu, da se generacija današnjih pedijatara i njihovih saradnika suoči sa novim izazovima u prevenciji najčešćih bolesti dečijeg uzrasta, na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, pripremajući ih time za nove izazove budućnosti, uz praćenje morbiditeta i mortaliteta najmlađe populacije.

  Moderator gastroenterloške sesije bio je prof. dr Zlatko Đurić iz KC Niš, a dr Mirjana Stojšić sa IZZDIOV istakla je savremene aspekte primene probiotika Bulardi junior već od drugog meseca života deteta, kao i značaj ulogu primene mikro-kapsiliranog cinka u prevenciju i lečenju dijareja kod dece. Tokom diskusije čula se razmena mišljenja i dugogodišnjih iskustava sa kolegama iz drugih sredina, kao i iznošenje stavova o smernicama za upotrebu probiotika u pedijatriji, što daje mogućnost kvalitetnije i racionalnije zdravstvene zaštite, odnosno očuvanje zdravlja buduće odrasle jedinke i prosperitet i napredak društva u celini.

  Kongresu je prisustvovalo oko 300 pedijatara, zdravstvenih saradnika, medicinskih sestara I tehničara iz cele Srbije i regiona.

 • Prevencija karcinoma jednjaka i želuca, stručni i društveni izazov

  U Srpskoj akedemiji nauka i umetnosti 6.aprila 2017. održan je stručni skup „Prevencija karcinoma jednjaka i želuca, stručni i društveni izazov“, pod pokroviteljstvom Odbora za biomedicinska istraživanja SANU i Udruženja gastroenterologa Srbije.

  Kompanija Abela pharm podržala je održavanje ovog stručnog skupa sa punom svešću da postoji potreba za multidisciplinarnim sagledavanjem problema sprečavanja nastanka, ranog otkrivanja i blagovremenog lečenja malignih bolesti gornjih delova digestivnog sistema. Ovakvo kompletno sagledavanje na globalnom, evropskom i domaćem nivou, pomaže u pripremi i usvajanju Nacionalnih smernica za prevenciju ovih bolesti, koje uprkos velikom napretku u nauci i struci i dalje odnose mnogo više života nego što bi to trebalo, ukoliko bismo bili uspešnjiji u njihovoj prevenciji.

  Dimenzija društvene odgovornosti struke vidljivija je u ovoj oblasti, nego u drugim medicinskim oblastima, što prepoznaje i komapnija Abela Pharm i promoviše kroz svoje česte edukativne skupove namenjene stručnoj javnosti, farmaceutima i lekarima svih specijalnosti.

  Konferenciju je otvorio akademik Vladimir S.Kostić, predsednika SANU, a učestvovali su:

  • Prof. Dr Tatjana Pekmezović: Ca jednjaka i želuca, epidemiološki trendovi u svetu, Evropi i Srbiji,
  • Prof. Dr Aleksandra Simić, Refluskini ezofagitis i Barrettova metaplazija – klinička orijentacija u dijagnostici i terapiji
  • Ass.dr Ognjan Skrobić: Ca jednjaka, rana dijagnoza i prava terpijksa odluka
  • Doc. Dr Aleksandra Sokić Milutinović: Dispepsija, gastritis, ulkusna bolest, tumori želuca- diferencijalne dijagnostičke mogućnosti
  • Prof. Dr Miodrag Krstić: Helicobacter pylori infekcija- izazov koji se ne smanjue ili problem koji gubi značaj?
  • Prof. Dr Aleksandra Pavlović Marković: Prekancerozna stanja sluznice želuca, lečenje i praćenje zasnovano na dokazima
  • Akademik Predrag Peško: Mogućnosti prevencije Ca jednjaka  
  • Prof. Dr Tomica Milosavljević: Mogućnosti prevencije Ca želuca


  Skupu je prisutvovalo oko 200 lekara različtih specijalnosti iz cele zemlje.

 • Izveštaj IV multidisciplinarni simpozijum “Edemi i angioedemi glave i vrata”

  Četvrti Multidisciplinarni simpozijum  “Edemi i angioedema glave i vrata” se održao 01.aprila 2017. godine u hotelu Novi Sad sa početkom u 10 časova.

  Simpozijum je akreditovan sa 8 KME bodova za predavače i 4 KME boda za slušaoce. Prisustvovalo je 102 ORL lekara i pedijatara iz cele Vojvodine.

  AbelaPharm je i ove godine, po IV put podržala organizaciju ovog simpozijuma kao jedan od glavnih sponzora.

  AbelaPharm je bila prisutna sa štandom i stručnim simpozijumom u kome je dr Aleksandra Bajec-Opančina sa temom “Uporedna studija Propomucil® preparata u tretmanu akutnih respiratornih infekcija gornjih disajnih puteva kod dece” predstavila efikasnost i bezbednost PropoMucil ®sirupa za decu kod upale srednjeg uva i PropoMucil® spreja za nos kod rinitisa (zapaljenjima nosne sluznice).

  Istraživanjem je obuhvaćeno 173 deteta, sprovedeno od januara do aprila 2016. godine u Institutu za majku i dete „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu. Istraživanje su sproveli doktori sa ORL odeljenja: dr Aleksandra Bajec-Opančina, dr Vladan Šubarević, dr Katarina Stanković i dr Mladen Novković. Istraživanjem su obuhvaćene dve grupe dece: grupa A- 100 dece sa simptomima sekretornog zapaljenja srednjeg uha primali su mesec dana PropoMucil® sirup za decu (kombinacija prečišćenog standardizovanog propolisa sa 12% polifenola čime mu je povećana antimikrobna efikasnost, N-acetilcisteina, meda, ekstrakta belog sleza i šipurka; Abela Pharm, Beograd, Srbija) i gupa B- 73 deteta sa simptomima zapaljenja nosne sluznice koja su koristila mesec dana PropoMucil® sprej za nos.

  Kao zaključak je istakla da je fitoterapija se pokazala kao bezbedna i efikasna  u odnosu na konvencionalnu terapiju.

  Prema našem istraživanju, primena višekomponentnih biljnih preparata (PropoMucil®) u terapiji sekretornog otitisa,  rinitisa i rinoadenoiditisa u dečjem uzrastu je opravdana, sa  pozitivnim učinkom po zdravlje dece i bez ikakvih neželjenih efekata.

  Ovaj rad je kao originalni naučni rad odštampan u celosti u Zborniku radova na ovom simpozijumu.

  Nakon završnog predavanja sledila je nagradna igra u organizaciji AbelaPharm kompanije.

 • Stručni akreditovani sastanak u Teatru Carte Blanche u Beogradu

  Dana 22.03.2017. u 19:30h u Teatru Carte Blanche u Beogradu, je održan stručni akreditovani sastanak za 120 lekara i farmaceuta.

  Teme su bile usmerene na lečenje i prevenciju simptoma gastroenteroloških i kardioloških bolesti . Dodatno dr Žujović je prezentovao rezultate studije kod pacijenata sa HOBP, astmom, hroničnim i akutnim bronhitisima sa PropoMucil-om u odnosu na placebo kontrolnu grupu gde je dokazana efikasnost PropoMucila u izbacivanju sekreta iz disajnih puteva, kao i antimikrobna efikasnost kod 100 pacijenata.

  Teme sastanka:

    • “Renesansa probiotskih monokultura u savremenoj kliničkoj praksi”Prof. dr Tomica Milosavljević, KCS, Klinika za gastroenterologiju
    • “PropoMucil®- naša iskustva”dr Dejan Žujović, Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu , Beograd
    • „Mesto ARTEROprotect®-a i CARDIOvitamin®-a u prevenciji kardiovaskularnih bolesti“dr Goran Popović, Medigroup, Beograd

   

  Kao zaključak, dr Dejan Žujović je istakao da “kombinacija propolisa i N-acetilcisteina u PropoMucilu® predstavlja dobar izbor u smanjenju simptoma kod HOBP, astmatičara i pacijenata sa opstruktivnim bolestima pluća, kao i da značajno popravlja kvalitet života. “

   

 • Svečana akademija povodom 80 godina postojanja Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Nišu

  Dana 17.-18.03.2017. godine je održana Svečana akademija povodom 80 godina postojanja Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Nišu. Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš, osnovan je 1937. godine.

  Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji oko 320 hiljada ljudi živi sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća i u pitanju peti najčešći uzrok smrti u našoj zemlji. Široka javnost malo zna o ovoj bolesti koja se može prevenirati I lečiti, a još manje o rizičnim ponašanjima koja ih izazivaju.

  Hronična opstruktivna bolest pluća odlikuje se delimičnim i stalnim suženjem disajnih puteva uzrokujući smanjeni protok vazduha što izaziva otežano disanje i druge simptome (začepljenje pluća sa šlajmom koji je teško rešiti ga se).

  Uprkos tome što je HOBP neizlečiva bolest, ukoliko se dijagnostikuje na vreme i počne sa primenom odgovarajućih terapija, njen razvoj se može usporiti do te mere da se kvalitet života pacijenata gotovo uopšte ne naruši.

  Zato je AbelaPharm podržala akreditovan sastanak na kome je prisustvovalo preko 300 pulmologa i pneumoftiziologa iz cele Srbije. AbelaPharm sa svojim proizvodima PropoMucil® i Bulardi® predstavlja kompaniju koja pruža novu terapijsku mogućnost lekarima pulmolozima i pneumoftiziolozima da pomognu svojim pacijentima u smanjenju pogoršanja bolesti, olakšavanju simptoma bolesti i poboljšanju kvaliteta života ovih pacijenata.

  Kombinacija propolisa i N-acetilcisteina u PropoMucil® -u predstavlja dobar izbor u smanjneju simptoma hroničnih opstruktivnih bolesti pluća, stabilizovane astme i pneumonija; bolesti koje su praćene produkcijom sekreta i kašljem. Preparat je efikasan i bezbedan za primenu u svim dobnim grupama, i značajno popravlja kvalitet života pacijenta.

  Svečanoj akademiji je prisustvovao i patrijarh srpski, godpodin Irinej, koji je ovom prilkom rekao, "Zbog ovakvih ustanova broj obolelih od ove teške bolesti sveden je na minimum, i tuberkuloza nije više neizlečiva bolest, a ljudi koji su imali problem mogli su da nastave sa normalnim životom. Srpski lekari imaju punu podršku naše crkve, a i crkva ima njihovu iskrenu podršku“, istako je patrijarh. Današnjoj akademiji, je prisustvovao i gradonačelnik Niša, Darko Bulatović sa saradnicima, direktori ustanova i lekari iz ove oblasti, kao i brojni predstavnici farmaceutskih kuća u Srbiji.

 • I simpozijum ‚‚Savremeni trendovi u lečenju i rehabilitaciji nagluvosti i gluvoće‚‚

  I simpozijum ‚‚Savremeni trendovi u lečenju i rehabilitaciji nagluvosti i gluvoće‚‚ sa međunarodnim učešćem se održao 10. i 11. marta 2017. u Crowne Plazi u Beogradu.

  Bio je akreditovan sa 10 bodova za predavače i 6 bodova za slušoce, a povodom 50 godina Centra za audiološku rehabilitaciju Klinike za ORL i MFH, Kliničkog centra Srbije. Okupio je oko 230 ORL lekara iz zemlje i inostranstva. Skupu su prisustvovali skoro svi ORL lekari sa KCS, KBC Zvezdara, Dr Dragiše Mišović, kao i iz Smedereva, Šabca, Loznice, Crne Gore, Slovenije, Makedonije. Uz to, bilo je i pedijatara (Pančevo, Bg). Predavači su bili eminentni profesori: dr N.Arsović, dr D.Dankuc, D.Đerić, B.Mikić, Z.Komazec, S.Babac, J.Ječmenica, Z.Dudvarski, Lj.Čvorović, a bilo je dosta predavača iz inostranstva (UK, Mađarska, Litvanija, USA, Hrvatska,Rumunija, Nemačka....)

  AbelaPharm je podržala ovaj simpozijum i predstavila svoje proizvode Propomucil, Bulardi i Flobian. Svi lekari su prijavili pozitivna iskustva sa Bulardijem. Sa Propomucilom je velika većina imala dobra iskustva sa sirupima, sprejevima ili kesicama i pohvalili su efikasnost ovog proizvoda.

 • Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara SPAS

  Dana 03.03.2017. u 15h u hotelu Metropol-Palace u Beogradu, je održan 36. Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara SPAS.

  Skupu je prisustvovalo preko 350 gostiju iz svih oblasti farmaceutske delatnosti. U okviru skupa održano je stručno predavanje ‚‚Ima li mesta probioticima u funkcionalnim oboljenjima gastrointestinalnog trakta” ,  Prof. Dr Njegica Jojić uz podršku Abela Pharm kompanije.

  I ovaj put je AbelaPharm bila glavni pokrovitelj stručnog skupa i prisustvovala je sa štandom i stručnim simpozijumom ‘’PropoMucil- održite disajne puteve zdravim’’ dr Dejan Žujović. Dr Žujović je ovom prilikom prezentovao rezultate studije kod pacijenata sa HOBP-om, astmom, hroničnim i akutnim bronhitisima sa PropoMucil-om u odnosu na placebo kontrolnu grupu.  Ovim je još jednom potvrđena i dokazana efikasnost PropoMucila u izbacivanju sekreta iz disajnih puteva, kao i antimikrobna efikasnost kod 100 pacijenata.

  Kao zaključak, dr Dejan Žujović je istakao da “kombinacija propolisa i N-acetilcisteina u PropoMucilu® predstavlja dobar izbor u smanjenju simptoma kod HOBP, astmatičara i pacijenata sa opstruktivnim bolestima pluća, kao i da značajno popravlja kvalitet života.“

 • 36. Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara „SPAS“

  U Hotelu Metropol-Palace u Beogradu, 03. marta 2017. godine održan je 36. Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara Srbije- SPAS.

  Skup je otvorio Generalni direktor kompanije Mr farm. spec. Davor J. Korčok i istakao značaj privatnih apoteka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, kao i koliko je važna komunikacija između proizvođača farmaceutskih proizvoda i farmaceuta koji su poslednja karika u lancu komunikacije sa pacijentima.

  U okviru skupa održana je edukacija pod nazivom „Ima li mesta probioticima u funkcionalnim oboljenjima gastrointestinalnog trakta“ predavača prof. Dr Njegice Jojić iz KBC Zvezdara. Skup je akreditovan i obuhvatao je test koji se uključivao 50 pitanja, koje su učesnici uspešno savladali. Na stručnoj edukaciji prisustvovalo je 310 farmaceuta, farmaceutskih tehničara i doktora medicine.

  Kompanija Abela Pharm je, kao i uvek do sada, sa velikim zadovoljstvom prihvatila poziv da pomogne u realizaciji ovog sastanka.

 • Sastanak u Somboru

  AbelaPharm je podržala akreditovan sastanak 02.03.2017. godine u 18 h u Somboru. Prisustvovalo je preko 70 doktora iz Doma zdravlja i Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor. Sastanak je bio posvećen internističkim temama sa programom:

    • „Kako izbaciti sekret iz disajnih puteva?“Prof. dr Aleksandra Ilić-Dudvarski, Klinika za pulmologiju, KCS, Beograd
    • “Zašto su monokomponentni probiotici optimalno rešenje za zdravlje GIT-a?”dr Aleksandar Knežević, Klinika za gastroenterologiju, KCV, Novi Sad
    • “ARTEROprotect® i CARDIOvitamin® u prevenciji kardiovaskularnih bolesti”dr Milan Todorović, Proton system

 • Edukativni sastanak za pedijatre iz Vojvodine

  AbelaPharm je 28. februara 2017. godine održala edukativni sastanak za pedijatre iz Vojvodine, u hotelu Novi Sad.

  Teme su bile usmerene na novine u prevenciji gastroenteroloških, ORL simptoma i bolesti, kao i rasta i preloma kostiju kod dece. Preko 40 pedijatara uz diskusiju iz kliničke prakse su učestvovali u edukaciji uz naše eminentne predavače.

  1. „Kako izbaciti sekret iz disajnih puteva?“ Prof. dr Nenad Arsović, Klinika za ORL, Klinički centar Srbije, Beograd

  2. “Savremeni aspekti primene Saccharomyces boulardii u pedijatriji” Dr sci. med dr Mirjana Stojšić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

  3. “Izgradnja optimalne strukture koštano-zglobnog sistema u detinjstvu“ Prof. dr Dragan Katanić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

  Kompanija AbelaPharm, nastavlja da podržava edukaciju lekara sa promocijom PropoMucil-a, Bulardi-ja i K2D3 juniora.

 • Stručni sastanak u Kragujevcu

  Posvećena kontinuiranoj edukaciji stručne javnosti, kompanija AbelaPharm je 22. februara 2017. U Kragujevcu organizovala stručni sastanak sa aktuelnim temama iz kliničke prakse.

  Teme su bile usmerene na novine u prevenciji gastroenteroloških, ORL simptoma i bolesti, kao i rasta i preloma kostiju kod dece.

  • Prof. dr Miodrag Krstić gastroenterolog, KC Srbije “Renesansa probiotskih monokultura u savremenoj kliničkoj praksi“
  • Prof. dr Vojislav Perišić, pedijatar gastroenterohepatolog, Beograd “Izgradnja optimalne strukture koštano-zglobnog sistema u detinjstvu i implikacije za primenu K2D3 junior“, Prof. dr Branislav Belić, otorinolaringolog, KC Kragujevac, “PropoMucil- osnažen mukolitik za efikasnu eliminaciju sekreta?“


  Sastanku je prisustvovalo blizu 100 lekara i farmaceuta iz Kragujevca, Kraljeva, Kruševca i okolnih gradova.

 • Stručni sastanak u Zrenjaninu

  Kompanija AbelaPharm razume važnost kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika u cilju boljih terapijskih ishoda njihovih pacijenata. Sa tom svrhom, AbelaPharm redovno organizuje i podržava stručne sastanke na kojima informiše i razmenjuje iskustva sa lekarima i farmaceutima.

  U Zrenjaninu je 22. februara održan je regionalni akreditovani stručni sastanak sa aktuelnim temama iz internističke, ORL i pedijatrijske prakse.

  • “Renesansa probiotskih monokultura u savremenoj kliničkoj praksi“, prof. dr Tomica Milosavljević, KCS Beograd
  • “Osteogeneza u detinjstvu i implikacije za primenu vitamina K2“ prof. dr Dragan Katanić, IZZZDIO Novi Sad
  • “Kako izbaciti sekret iz disajnih puteva?“, Mr ph spec. Anita Agić, Abela Pharm

   

  Sastanku je prisustvovalo oko 80 lekara specijalista i farmaceuta iz Zrenjanina i okolnih gradova.

 • XI regionalni simpozijum iz pedijatrijske gastroenterologije i nutricije

  AbelaPharm je 27.01.2017. godine tradicionalno podržala  XI REGIONALNI SIMPOZIJUM IZ PEDIJATRIJSKE GASTROENTEROLOGIJE I NUTRICIJE, Sava Centar, Beograd, u organizaciji Prof Dr VN Perišić, FRCPch (UK). Simpozijumu je prisustvovalo oko 1000 pedijatara.

  Teme su bile usmerene na pedijatrijsku gastroenterologiju kao i lečenje sindroma iritabilnog creva kod dece.

  AbelaPharm je imala veliku posećenost od strane doktora na štandu gde su delili sa nama pozitivna iskustva iz kliničke prakse sa našim proizvodima (Bulardi, PropoMucil i K2D3 junior).

2016

 • Abela Pharm je pomogla edukaciji preko 7500 zdravstvenih radnika

  U edukativnom duhu kompanije, Abela Pharm je podržala u poslednje dve godine preko 20 kontinuiranih medicinskih edukacija u celoj Srbiji za lekare, farmaceute i medicinske sestre. Predavanja su akreditovana od strane Kliničkog centra Srbije, Beograd.

  Teme:

    1. „Neželjena dejstva antibiotika na digestivni sistem i jetru“
     Prof. Dr Miodrag Krstić, KCS, Klinike za gastroenterologiju
    2. „PropoMucil®: održite disajne puteve zdravim“
     dr sci. med. Dejan Žujović, Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu u Beograd

  Edukovali smo preko 7.500 zdravstvenih radnika kroz akreditovana predavanja o Bulardi Probiotiku, Flobianu i PropoMucilu.

  Putem najnovijih kliničkih ispitivanja i iskustava još jednom je potvrđena efikasnost i bezbednost Bulardi Probiotika uz svaki antibiotik.

  Zato je Saccharomyces boulardii- probiotik broj 1 u svetu.

 • VII Simpozijum magistara farmacije Bosne i Hercegovine

  Od 02. do 04.novembra 2016.godine u hotelu Zenica u Zenici održan je VII Simpozijum magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

  Tema ovogodišnjeg simpozijuma bila je „Kompetence magistara farmacije u apotekarstvu: prevencija i tretman prehlade i gripa“.

  U okviru simpozijuma kompanija Abela Pharm d.o.o. organizovala je predavanje sa temom: „Dobra proizvođačka praksa“, koju je održao Mr farm.spec. Davor J. Korčok u cilju boljeg razumevanja važnosti obezbeđenja i stalnog unapređenja sistema kvaliteta farmaceutske industrije čime se posledično dobija kvalitetniji, bezbedniji i efikasniji farmaceutski proizvod.

 • Kompanija AbelaPharm organizovala KME u Zagrebu

  Kompanija AbelaPharm je 03. novembra u Europskom domuu Zagrebu organizovala stručni skup u čijem su fokusu bili probiotici. Predavanja o novim saznanjima o sojevima Saccharomyces boulardii i Lactobacillus plantarum obuhvatila su najnovija saznanja iz zdravstvene, naučne i kliničke prakse. Predavači su bili eminentni stručnjaci iz svojih oblasti Doc.dr.sc. Mario Tadić iz KB Dubrava i Dr.sc. Lea Pollak iz Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

  Istaknuto je da su probiotski preparati danas postali nezamenljivi u tretmanu velikog broja zdravstvenih tegoba. Decenijama je poznat potencijal probiotskih preparata u očuvanju i poboljšanju zdravlja crevne flore, kao i u tretmanu svih tipova dijareja i sindroma nervoznih creva.

   

  Međutim, napredak savremene medicine i medicinske tehnologije pruža sve više dokaza da je zdrava crevna flora od presudnog značaja ne samo u tretmanu stomačnih problema, već i u sprečavanju brojnih drugih bolesti. Zbog toga će, sasvim sigurno, u ovom veku doći do još intezivnijih istraživanja i razvoja u oblasti probiotika.

   

 • Predavanje o dijetetskim suplementima Farmaceutski Fakultet u Sarajevu

  13. oktobra 2016. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održano je gostujuće predavanje po pozivu fakulteta. Predavanje na temu „Dijetetski suplementi“ prezentovao je generalni direktor kompanije Abela Pharm d.o.o., Mr farm.spec. Davor J. Korčok. Tom prilikom posebno istakao značaj suplementacije nutrijenata u XXI veku usled velike zagađenosti životne sredine.

  Na predavanju je detaljno objašnjen postupak registracije dijetetskih suplemenata u Republici Srbiji i način usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom. Ova tema je od izuzetnog značaja za studente Farmaceutskog fakulteta zato što je proces usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom u toku ne samo u Srbiji već i u Bosni i Hercegovini i isti ili slični problemi i izazovi se očekuju.

  Na predavanju je prisustvovalo oko 100 studenata IV godine Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu.

 • 56. ORL nedelja sa međunarodnim učešćem

  Početkom oktobra 2016. je održana 56. ORL nedelja sa međunarodnim učešćem. Skup je organizovan u hotelu ,,Jugoslavija“. Skup je bio izuzetno posećen sa oko 350 registrovanih ORL specijalista, lekara opšte medicine i pedijatara iz celog regiona.

  Abela Pharm se ovom prilikom predstavila edukativnim simpozijumom u okviru kog je dr Aleksandra Bajec-Opančina sa Instituta za majku i dete ‘’Dr Vukan Čupić’’ održala predavanje ’’PropoMucil: naša iskustva’’.  

  Dr Bajec-Opančina je predstavila rezultate studija sa PropoMucil sirupom za decu i PropoMucil sprejem za nos. Studije su rađene u periodu od 01.01.-01.04.2016. godine u Institutu za majku i dete ‘’Dr Vukan Čupić’’.

    • Cilj praćenja je bio procena efikasnosti i bezbednosti PropoMucil® sirupa kod dece sa upalom srednjeg uha (sekretorni otitis). U studiji je učestvovalo 100 dece, koja su mesec dana koristila PropoMucil sirup. Tokom perioda posmatranja, značajno se smanjio broj dece sa zamućenom bubnom opnom (58% vs. 95%). Postignuto je statistički značajno poboljšanje svih kliničkih parametara kod zapaljenja srednjeg uha (otoskopski nalaz, timpanogram, poboljšanje sluha, nazalne opstrukcije, smanjen je kašalj).
    • U studiji je procenjivana i efikasnost i bezbednost PropoMucil spreja za noskod sedamdeset troje dece sa simptomima akutnog rhinitisa ili rinoadenoiditisa. Kod 69% dece došlo je do poboljšanja stanja i simptoma bolesti.Nije bilo neželjenih efekata, a većina roditelja je putem upitnika potvrdila da je zadovoljna kvalitetom i delovanjem PropoMucil® spreja za nos.

  Kod dece sa nazalnom sekrecijom (curenjem iz nosa) smanjio se i broj bakterija (Staphylococcus aureus i Moraxella catarrhalis) što je potvrđeno mikrobiološkom analizom (putem brisa nosa).  

   

  Ovim je još jednom potvrđena klinička efikasnost i bezbednost PropoMucil sirupa i PropoMucil spreja za nos kod dece sa upalom srednjeg uha, kao i rinitisima (upalom sluznice koja oblaže nos).

 • Novine u prevenciji i tretmanu kardiovaskularnih bolesti

  Abela Pharm u saradnji sa UFTS „Sveti Sava“ je tokom maja i juna 2016 godine omogućila organizaciju DK1 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Predavanja za KME su kreditovana odlukom ZS Srbije broј: 153-02-509/2016-01 оd 03.03.2016. godine, Lekarska komora broj А-1-357/16.

  Ovim je kompanija potvrdila svoju predanost i posvećenost kontinuiranoj medicinskoj edukaciji (KME), lekara, farmaceuta i farmaceutskih tehničara. Odabrana tema „Novine u prevenciji i tretmanu kardiovaskularnih bolesti“ je zaokupila pažnju 800 kolega u Beogradu, 650 u Novom Sadu i 350 u Nišu. Veoma iskusni experti iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije Prof. dr Branislava Ivanović i Prof. dr Edita Stokić su preneli najnovija saznanja, ali I personalna iskustva iz svakodnevne prakse na njihovim klinikama.

 • Abela Pharm generalni pokrovitelj međunarodne konferencije o kvalitetu JUSK ICQ 2016

  Kompanija Abela Pharm je generalni pokrovitelj do sada najuspešnije i najznačajnije međunarodne konferencije o kvalitetu, JUSK 2016. Konferencija je, i ove godine, održana u organizaciji JUSK-a, Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, od 31.maja do 3. juna 2016. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

  Ovogodišnji skup je, za razliku od prethodnih, imao veće međunarodno učešće i podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prezentovani su konkretni primeri primene principa kvaliteta i integrisanih menadžment sistema u oblastima mašinske, vojne i farmaceutske industrije, i u oblasti nacinalne metrologije.

  Skup je otvorila Mag. farm. spec. Olivera Čolić, direktor proizvodnje kompanije Abela Pharm, i tom prilikom izrazila zadovoljstvo što je Abela Pharm doprinela u organizaciji ovako značajnog skupa za Srbiju i čitavu regiju. U okviru JUSK-a održan je skup Naučno-tehničkog komiteta za farmaciju pod nazivom ‘’Upravljanje kvalitetom u snabdevanju lekovima u režimu hladnog lanca’’. Kao doprinos ovoj temi, direktor kvaliteta Abela Pharm, Mr teh. nauka Nada Tršić-Milanović, usmeno je prezentovala temu ‘’Značaj hladnog lanca u distribuciji probiotika’’. Predstavljen je značaj očuvanja hladnog lanca u prvim fazama proizvodnje probiotskih proizvoda. Istaknuto je da samo dosledna primena ovih principa tokom proizvodnje garantuje efikasne i bezbedne probiotske proizvode, koji se mogu čuvati i na sobnoj temperaturi.

  Poseban značaj ovogodišnjoj konferenciji dala su predavanja domaćih i stranih eksperata iz oblasti kvaliteta: Prof dr Valentina Marinković (Srbija), Prof. dr Jun Ni (USA), prof. dr Numar Durakbasa (Austrija), Prof. dr. Guenter Arndt (Australija) i dr.

 • Svetski kongres gastroenterologa 2016 - Bulardi uz svaki antibiotik

  Na Svetskom kongresu gastroenterologa 2016. godine prezentovana je studija koja je klinički dokazala preventivnu efikasnu upotrebu Bulardi Probiotika uz svaki antibiotik.

  21.-24. maja 2016. godine održan je Svetski kongres gastrenterologa (Digestive Disease Week) u San Dijegu, SAD. Tom prilikom je predstavljena studija koja je klinički dokazala preventivnu upotrebu Bulardi Probiotika uz svaki antibiotik.

  Dr Nikola Panić sa saradnicima iz KBC ‘’Dr Dragiša Mišović’’, Beograd su još jednom pokazali da je primena Bulardi Probiotik uz antibiotik za 69% smanjila rizik od dijareje kod pacijenata koji koriste antibiotike, a bez neželjenih efekata.

  Zato je preporuka gastroenterologa da se preventivno uz svaki antibiotik uzima Bulardi Probiotik i još najmanje dve nedelje posle završetka terapije antibioticima.

  MNOGO JE PROBIOTIKA, SAMO JE JEDAN BULARDI®

 • 16. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu

  Od 18.maja do 21.maja 2016.godine u hotelu Valamar Diamant u Poreču održana je Hrvatksa konferencija o kvalitetu. Konferencija je bila izuzetno posećena. Cilj ovogodišnje konferencije je podsticanje, razvoj i nadogradnja celovitog pristupa opštoj kulturi kvaliteta u smislu održivog razvoja. Održano je tridesetak sekcijskih predavanja, a jedno od njih je i predavanje Magistra farmacije Davor J.Korčok, a tema je bila Hemijski i mikrobiološki kriterijumitokom validacije čišćenja opreme za proizvodnju dijetetskih suplemenata. Ova tema je od izuzetnog značaja zato što predstavlja osnovu za dalja razmatranja izmene Pravilnika o bezbednosti dijetetskih proizvoda vezane za jasno definisanje postupaka kako bi se sprečila unakrsna kontaminacija u toku procesa proizvodnje, kako u Republici Srbiji tako i u zemljama u regionu.

 • Prolećni XXIV FASUS

  25. marta 2016. godine u Hyatt Regency hotelu u Beogradu, kompanija BB Soft je tradicionalno organizovala prolećni XXIV FASUS.

  Skup je, kao i svake godine, obeležila odlična posećenost. FASUS-u je prisustvovalo preko 650 farmaceuta i tehničara iz cele Srbije.

  Kompanija Abela Pharm je sa velikim zadovoljstvom prihvatila poziv da bude jedan od glavnih pokrovitelja ovog susreta. Predstavili smo preparate: CARDIOvitamin, Bulardi, PropoMucil i Enterobiotik.

  U oviru Skupa održan je Kurs I kategorije (UFTS - Sveti Sava u saradnji sa kompanijom Abela Pharm) pod nazivom "Dijetetski suplementi u funkciji zdravlja", akreditovan sa 6 bodova.

  Predavači:

    • Prof. dr Brižita Đorđević
    • Mr pharm. spec. Davor J. Korčok

  U okviru 24. Prolećnih Farmaceutskih susreta Abela Pharm je imala edukativni sastanak sa temama:

    1. Koliko je važno ispitivanje i pomoć odraslim osobama sa hroničnim bolestima donjih disajnih puteva?
     Prof. dr Branisava Milenković, Klinika za pulmologiju, Klinički centar Srbije
    2. 2. Kašalj kod dece: astma, bakterijska infekcija ili...?
     Prof. dr Zorica Živković, Odeljenje dečje pulmologije, KBC "Dr Dragiša Mišović".

  Profesori su istakli i potvrdili kvalitet i efikasnost primene preparata PropoMucil i Herbiko dečji sirup sa medom kroz svoja klinička iskustva.

 • V Kongres udruženja za hipertenziju Srbije

  U Aranđelovcu, u Hotelu Izvor, se u periodu od 28.februara do 1.marta 2016. god održao V Kongres udruženja za hipertenziju Srbije.

  Abela Pharm je putem simpozijuma „Višestruka dobit za srce i krvne sudove“, Prof dr Vesna Stojanov, Klinika za kardiologiju, KCS.

  Profesorka je istakla značaj, prednosti, karakteristike i primenu naših preparata Cardiovitamin uz svaki aspirin i Arteroprotect uz svaki statin.

  Prezentovala je važnost sniženja homocisteina kao faktora rizika za nastanak cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih događaja, kao i ulogu aktivnog oblika folne kiseline i ostalih vitamina prisutnih u Cardiovitaminu na zdravlje KVS. Govorila je o vitaminu K2 i oktakosanolu, kao glavnim sastojcima Arteroprotecta, njegovom uticaju na smanjenje rizika od vaskularne kalcifikacije i regulisanje lipidnog profila, pri čemu je istakla važnost davanja Arteroprotecta uz svaki statin, sa osvrtom na najnovije studije i mehanizam nastanka rezistencije na statine usled povećanja vrednosti PCSK9. Ono što smo stalno ponavaljali tokom druženja su rečenice koje će im ostati u sećanju:

    1. Uz svaki statin Arteroprotect
    2. Uz svaki aspirin Cardiovitamin
    3. Zašto kažeš probiotik, a misliš Bulardi

 • X regionalni simpozijum iz pedijatrijske gastroenterologije i nutricije

  Dana 29.01.2016. u Sava Centru – Beograd, održan je ”X regionalni simpozijum iz pedijatrijske gastroenterologije i nutricije”. Deseti, tradicionalni skup okupio je više od 1.500 učesnika zdravstvene struke iz svih delova zemlje i regiona. Dominantni su bili lekari pedijatri, kojima je ovaj skup najviše i bio posvećen.

  Abela Pharm (Proton system) je aktivno prezentovala PropoMucil, Bulardi, Immuno Bulardi i K2D3. Kod pedijatara je Bulardi prepoznat kao preparat izbora za dijareje, jačanje imuniteta, kao i u prevenciji pojave antibiotske dijareje. PropoMucil kao jedinstvena kombinacija dva inovativna sastojaka, propolisa (nealergen) i prirodnog N-acetilcisteina je nešto što ih je opredelilo da im bude izbor u olakšavanju izbacivanja sekreta (šlajma) iz disajnih puteva kod dece.

  Predavanje “ Vitamin K2 i kalcijumski paradoks“, dr Milice Radusinović , Univerzietska dečja klinika Tiršova je bilo veoma posećeno od strane pedijatara u kome je doktorka istakla značaj i ulogu vitamina K2 i D3 u organizmu dece i odraslih. Pedijatri su bili veoma zainteresovani i za K2D3.

2015

 • 55. ORL nedelja sa međunarodnim učešćem

  U ponedeljak i utorak 30.11. i 01. 12. 2015. održana je 55. ORL nedelja pod pokroviteljstvom SLD-a sa međunarodnim učešćem. Skup je održan u beogradskom hotelu ,,Crowne Plaza“.

  Skup je bio izuzetno posećen sa oko 350 registrovanih ORL specijalista, lekara opšte medicine, pedijatara iz celog regiona.

  Naša kompanija je upoznala lekare sa preparatima: PropoMucil, Bulardi I Herbiko sirupi.

  Reakcije na naše proizvode su bile sjajne i primećena je velika zainteresovanost prisutnih za celu PropoMucil liniju proizvoda. Jedinstvena kombinacija dva inovativna sastojaka, propolisa (nealergen je) i prirodnog N-acetilcisteina je nešto što ih je opredelilo da im PropoMucil bude izbor u olakšavanju izbacivanja sekreta iz disajnih puteva kod njihovih pacijenata. Takođe su nam još jednom iz iskustva potvrdili da je Bulardi efikasan u prevenciji antibiotske dijareje u njihovoj kliničkoj praksi.

 • XXIII Farmaceutski susreti (FASUS 2015)

  U petak, 23.10.2015. sa početkom u 15h, u Kristalnoj dvorani hotela Hyatt Regency, održani su XXIII Farmaceutski susreti (FASUS).

  Skup je okupio oko 500 farmaceuta i farm.tehničara iz cele Srbije, i bio je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta sa 6 bodova.

  Abela Pharm se predstavila kao generalni sponzor sa predavanjem:

    1. „Bulardi i Flobian u kliničkoj praksi“
     prof Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, KCS

  Profesor je uverljivo pred 500 farmaceuta i tehničara uverljivo istakao prednosti i mogućnosti za preporuku naših proizvoda Bulardi i Flobian.

  Istovremeno smo imali priliku da predstavimo i nov proizvod, PropoMucil. PropoMucil predstavlja jedinstvenu kombinacija dva inovativna sastojka, propolisa (nealergen- prirodni antimikrobik) i prirodnog N-acetilcisteina za olakšavanje izbacivanja sekreta iz disajnih puteva.

 • V Kongres Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju i III kongres infektologa Srbije sa međunarodnim učešćem

  U periodu 01.-04.10.2015. godine je održan Peti Kongres Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju i Treći Kongres infektologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Kongresu je prisustvovalo oko 150 lekara infektologa i mikrobiologa iz Srbije.

  02.10.2015. g sa početkom u 11h je održan simpozijum u organizaciji Abele Pharm i Proton Pharmaceutical-a. Predavanje je održano u kongresnoj sali Hotela M, u Beogradu.

  Tema skupa bila je „Saccharomyces boulardii u kliničkoj praksi”.

  Teme:

    1. „Istorijat, indikacije, terapija Helicobacter pylori i antibiotski kolitis”
     Prof dr Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterologiju, KCS
    2. „Sekundarna prevencija Clostridium difficile infekcije, putnička dijareja, akutna dečija dijareja”
     Doc. dr Ivana Milošević, Klinika za infektivne i tropske bolesti, KCS

  Putem kliničkih iskustava sa Klinike za tropske i infektivne bolesti KCS potvđena je još jednom efikasnosti i bezbednost primene preparata Bulardi Probiotika u prevenciji dijareje i infekcije C. difficile. Time je ukazana potreba korišćenja Bulardija preventivno i u terapiji dijareje sa svim njegovim prednostima u odnosu na bakterijske probiotske kulture, naročito u tretmanu C. Difficile infekcija, sa ciljem da se uz svaki antibiotik daje Bulardi.

 • Abela Pharm na Sajmu za treće doba

  Pod sloganom „Dođite da zajedno zakoračimo u drugu mladost“, u hali 3 Beogradskog sajma, 25. i 26. maja, održan je Sajam za treće doba.

   

  Kompanija Abela Pharm je u okviru sajma predstavila svoj preparat CARDIOvitamin, koji je namenjen zdravlju srca i krvnih sudova. Naši lekari su razgovarali sa svim zainteresovanim postiocima i odgovarali na njihova pitanja. Organizovane su zabavne nagradne igre i podeljeni vredni pokloni.

   

  Dr Andreja Miricki je, u okviru sajma, održao interesantno predavanje na temu ‘’Koliko je važna prevencija kardiovaskularnih bolesti’’.

   

  Preko 10.000 posetilaca za ova dva dana posetilo je halu III Beogradskog sajma. Sajamski prostor je bio podeljen u tri celine: kulturno-zabavni program, edukativni program i izložbeni prostor sa štandovima.

   

  Tokom oba dana sajma, svi posetioci su mogli besplatno da provere svoje zdravstveno stanje (izmere krvni pritisak, šećer u krvi, gustinu kostiju, provere vida i sluh…).

   

 • Abela Pharm generalni pokrovitelj međunarodne konferencije o kvalitetu JUSK ICQ 2015

  U organizaciji JUSK-a, Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, 2. juna 2015. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, svečano je otvorena 12. Međunarodna konferencija o kvalitetu, JUSK ICQ 2015.

   

  Skup je otvorila Mr teh. Nada Tršić-Milanović, direktor kvaliteta kompanije Abela Pharm, i tom prilikom naglasila: "Činjenica je, da se unapređenjem kvaliteta u farmaceutskoj industriji značajno doprinosi zdravlju, prevenciji i lečenju pacijenata. Zbog toga je kompanija Abela Pharm sa velikom radošću prihvatila da bude generalni pokrovitelj tradicionalne junske 12. Međunarodne konferencije o kvalitetu.’’

   

  04.juna je u okviru JUSK-a održan skup Naučno-tehničkog komiteta za farmaciju. Generalni direktor kompanije Davor Korčok istakao je da bi imperativ svim farmaceutskim kompanijama trebalo da bude da podrže rad jedne ovako značajne sekcije. ‘’Naučno-tehnički komitet je jedino telo u Republici Srbiji na kome stručnjaci iz oblasti farmacije mogu da razmene mišljenja i iskustva vezana za unapređenje i obezbeđenje kvaliteta.’’

   

  U okviru ove sekcije održano je i predavanje Validacija čišćenja - preduslov kvaliteta dijetetskih proizvoda, na kome je radio stručni tim kompanije Abela Pharm. Detaljno je opisan proces validacije čišćenja u pogonu za proizvodnju tečnih formi dijetetskih proizvoda-sirupa. Naglašeno je da se samo primenom principa, sprovođenjem i unapređenjem ustanovljenih postupaka čišćenja, ostvaruje cilj farmaceutske kompanije da proizvede kvalitetne i bezbedne dijetetske proizvode.

   

  12.međunarodnu Konferenciju o kvalitetu posetilo je oko 300 menadžera za kvalitet iz Srbije i inostranstva.

   

 • Kompanija Abela Pharm podržala skup Karijera u farmaciji, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  Dvodnevni, edukativno-sajamski program Karijera u farmaciji, realizovan je 21. i 22.maja 2015. godine na Farmaceutskom fakultetu.

   

  Skup ‘’Karijera u farmaciji’’ otvorila je radionica kompanije Abela Pharm pod nazivom ‘’Od ideje do gotovog suplementa’’. U okviru radionice studenti su imali priliku da unaprede svoja teorijska i praktična znanja iz oblasti regulative, razvoja, kvaliteta i marketinga.

   

  Centralno dešavanje otvorila je pozdravnim govorom dekan Farmaceutskog fakulteta prof. dr Zorica Vujić i tom prilikom istakla da je ovo jedinstveni događaj u oblasti karijernog razvoja studenata koji se po prvi put održava na Farmaceutskom fakultetu. Generalni direktor kompanije Abela Pharm mr ph.spec Davor Korčok, rekao je ovom prilikom: ‘’Ponosan sam, što je kompanija Abela Pharm u prilici da podrži jedan ovakav skup. Izuzetno mi je zadovoljstvo, da mladim i ambicioznim ljudima, pružimo šansu da u skladu sa svojim afinitetima i stečenim znanjima prepoznaju kompaniju u kojoj bi započeli poslovnu karijeru.’’

   

  Drugog dana, u okviru sajamskog dela, stručni saradnici su svoja iskustva u farmaceutskoj industriji podelili sa studentima i pružili im mogućnost da se prijave za praksu u kompaniji Abela Pharm.

   

  Tokom dva dana dešavanja događaj je posetilo više od 500 studenata, profesora i predstavnika ustanova, udruženja i farmaceutskih kompanija.

   

 • Abela Pharm na 3. Kongresu farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

  14.-17. maja 2015. u Sarajevu, u Kongresnom centru Terme Ilidža održan je treći po redu Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine pod nazivom "Farmacija zasnovana na dokazima’’.

   

  Organizatori kongresa su bili Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutsko društvo Republike Srpske.

   

  Kompanija Abela Pharm je, u okviru kongresa, po prvi put stručnoj javnosti u Bosni i Hercegovini predstavila CARDIOvitamin - preparat za prevenciju i tretman kardiovaskularnih poremećaja. O faktorima rizika i novim mogućnostima u prevenciji kardiovaskularnih bolesti govorio je prof. dr sc. Mirza Dilić, FESC, FACC- Klinika za vaskularne bolesti, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

   

  Doc. dr sc. Jasmina Đeđibegović sa Katedre za farmaceutsku analitiku, Farmaceutski fakulteta u Sarajevu govorila je o metabolizamu homocisteina, nezavisnog faktora rizika za nastanak neželjenih kardiovaskularnih događaja.

   

  U okviru Simpozijuma kroz specijalne efekte prikazan je i multimedijalni performans CARDIOvitamin.

   

 • Probiotske monokulture, smernice u terapiji gastrointestinalnog trakta

  Predavači:

    • Prof. dr Nenad Ugrešić
     Tema: "Probiotske kulture"
    • dr Maja Tufegdžić
     Tema: "Terapijske prednosti probiotske monokulture"

  Radionice:
  "Prikaz kliničkih slučajeva", "Slučajevi iz apoteke"

  Mesto održavanja: “ Ženeva lux” Hotel, Slobode bb, Kragujevac 25.04.2015. godine u 10:00., 

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014. godine KMSZTS А-1-1160/14

  Predavanje nosi 5 poena

 • AbelaPharm Hrvatska na 100% Natural sajmu u Rijeci

  Prvi po redu međunarodni sajam 100% Natural, je putem zajedničkog nastupa proizvođača i distributera promovisao ekološku proizvodnju, energetsku efikasnost, prirodne proizvode i vrhunske usluge. Sajam je prema rečima organizatora posetilo preko 40.000 ljudi.

  Posetioci sajma mogli su da isprobaju prirodne i zdrave domaće i strane proizvode na jednom mestu i da nauče ponešto novo kroz brojne radionice, degustacije, promocije i predavanja.

  U okviru programa održano je predavanje generalnog direktora kompanije Abela Pharm Srbija.

   

  Magistar farmacije Davor Korčok govorio je na temu ‘’Značaj dijetnih vlakana u regulisanju telesne mase i prevenciji bolesti’’.

 • Abela Pharm generalni pokrovitelj XXII Prolećnih Farmaceutskih susreta

  U petak,03. aprila 2015. godine u Hyatt Regency hotelu u Beogradu, kompanija BBSoft je tradicionalno organizovala prolećni XXII FASUS.

  Skup je, kao i svake godine, obeležila odlična posećenost. Učešće 30 izlagača, farmaceutskih kuća, koji su svoje proizvode predstavili na štandovima izložbenog prostora upotpunilo je tradicionalno okupljanje 600 farmaceuta i farmaceutskih tehničara iz cele Srbije.

  U oviru Skupa održan je Kurs i kategorije, organizovan od strane Centra za kontinuiranu edukaciju Srpskog apotekarskog društva,

  na temu « Kompleksne smese enzima – podrška digestivnom sistemu », a slušaocima je doneo 6 bodova za obnovu licence.

  Kompanije Abela Pharm je sa velikim zadovoljstvom prihvatila poziv da bude generalni pokrovitelj ovog, tradicionalno dobro organizovanog, i edukativnog, stučnog skupa. Na svom štandu predstavili smo preparate: CARDIOvitamin, Bulardi i ARTEROprotect.

  Skup je zvanično otvorio generalni direktor kompanije Abela Pharm, magistar farmacije Davor Korčok, a nakon toga je usledilo i predavanje prof dr Nenada Ugrešića, Šefa Katedre za farmakologiju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema predavanja je bila: Cardiovitamin i metabolizam homocisteina, nezavisnog faktora rizika za nastanka kardiovaskulardnih i cerebrovakularnih događaja.

 • Abela Pharm predstavila preparat CARDIOvitamin stručnoj javnosti

  Predavači:

    • Prof. dr Zorana Vasiljević
    • Prof. dr Nenad Ugrešić

  Mesto održavanja: Metropol Hotel, Beograd, 02.03.2015

  KLIKNITE OVDE da pogledate izveštaj.

  02.marta 2015. godine u hotelu Metropol u Beogradu kompanija Abela Pharm predstavila je CARDIOvitamin® - jedinstven preparat namenjen prevenciji i tretmanu kardiovaskularnih bolesti.

  Kardiovaskularne bolesti su uzrok jedne od tri smrti u svetu. U Srbiji godišnje, u proseku, 36.000 ljudi doživi srčani ili moždani udar, a podatak da smo po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u samom evropskom i svetskom vrhu, treba da nas osvesti i podseti na važnost prevencije. Lečenje je uvek teži i skuplji način borbe. Zato akcenat treba staviti na borbu protiv faktora rizika.

  Za brojne faktore rizika smo čuli već nebrojeno puta: pušenje, visok krvni pritisak, povišen holesterol, šećerna bolest itd. Međutim, većina ljudi do sada nije čula za homocistein - faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, o kome se u novije vreme sve više priča.

  Profesor dr Nenad Ugrešić, šef katedre za farmakologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu kaže: ‘’Važno je da znamo da homocistein oštećuje krvne sudove. To posledično može povećati rizik od srčanog i moždanog udara. Cardiovitamin® je jedinstven preparat na našem tržištu. Sadrži optimalnu kombinaciju vitamina koji deluju na smanjenje homocisteina u krvi.

  CARDIOvitamin® se posebno preporučuje u kombinaciji sa preparatima acetilsalicilne kiseline kao što je Aspirin ili drugi koje pacijenti već koriste, jer zajedničkim delovanjem pomaže optimalno antiagregaciono dejstvo i čuva krvne sudove od oštećenja’’, izjavio je prof Ugrešić.

  ''Čak 58 % ljudi u Srbiji, zbog neke vrste genetske greške, nije u stanju da unetu folnu kiselinu prevede u njen aktivan oblik koji snižava nivo homocisteina. Upravo zbog toga se posebno preporučuje upotreba CARDIOvitamina®. CARDIOvitamin® sadrži jedini aktivni oblik folne kiseline koji snižava nivo homocisteina, i na taj način dodatno pomaže da se smanji rizik od srčanog i moždanog udara'', izjavila je na ovom skupu profesor dr Zorana Vasiljević, internista-kardiolog.

  CARDIOvitamin® koji sadrži nutrijente neophodne srcu i krvim sudovima u komfornoj dozi od 1 kapsule dnevno, može se naći u svim apotekama u Srbiji.

 • Probiotske monokulture, smernice u terapiji gastrointestinalnog trakta

  Predavači:

    • Prof. dr Nenad Ugrešić
     Tema: "Probiotske kulture
    • dr Maja Tufegdžić
     Tema: "Terapijske prednosti probiotske monokulture"

  Radionice:
  ""Prikaz kliničkih slučajeva", "Slučajevi iz apoteke"

  Mesto održavanja: Svečana sala NIS, Narodnog fronta 12, Novi Sad, 31.01.2015. godine u 10:00 

  Akreditovano:odlukom ZS Srbije broj 153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014 godine KMSZTS D-1-1035/14

  Tredavanje nosi 5 poena

2014

 • Dijetetski suplementi u funkciji zdravlja

  Predavači:

    • prof. dr Brižita Đorđević
    • Mr farm. spec. Davor J. Korčok

  Takodje održano je i komercijalno predavanje:

  "ARTEROprotect vlakna"

  Predavač:

    • Dr. Svetlana Mitrović (pogledajte deo predavanja)

  Mesto održavanja: Sala Doma zdravlja Studenica, Jug Bogdana bb, Kraljevo, 13.12.2014 godine u 10:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014 godine KMSZTS D-1-1035/14

  Predavanje nosi 6 poena za slušaoce i 12 bodova za predavače

 • Probiotske monokulture, smernice u terapiji gastrointestinalnog trakta

  Predavači:

    • Prof. dr Nenad Ugrešić
     Tema: "Probiotske kulture"
    • dr Maja Tufegdžić
     Tema: "Terapijske prednosti probiotske monokulture"

  Radionice:
  "Prikaz kliničkih slučajeva", "Slučajevi iz apoteke"

  Mesto održavanja: Zgrada Nove opštine, Trg Lazara Nešića 1, Jug Bogdana bb, Subotica, 06.12.2014. godine u 10:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014. godine KMSZTS A-1-1160/14

  Predavanje nosi 5 poena

 • Priroda u terapiji kašlja kod dece i odraslih

  Predavači:

    • Prof. Dr. Zorica Živković - Pediatrician
     Topic: Cough: clinical presentations and treatment; Cough in practice
    • Davor J. Korčok, MPharm, Specialist
     Topic: Centuries-long significance of herbs in traditional medicine and herb species in treatment of respiratory symptoms

  Radionice: 
  "Rešavanje slučajeva iz ordinacije"; "Resolution of pharmacy cases".

  Mesto održavanja: Pozorišna sala NIS, Narodnog fronta 12, Novi Sad, 25.11.2014. godine, u 10:00. 

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-2905/2014-01 od 18.08.2014. godine KMSZTS D-1-1564/14 

  Predavanje nosi 4 poena

 • Probiotske monokulture, smernice u terapiji gastrointestinalnog trakta

  Predavači:

    • Prof. dr Nenad Ugrešić
     Tema: "Probiotske kulture"
    • dr Maja Tufegdžić
     Tema: "Terapijske prednosti probitske monokulture"

  Radionice:
  "Prikaz kliničkih slučajeva", "Slučajevi iz apoteke"

  Mesto održavanja: Dom Zdravlja Niš, Vojvode Tankosića 15, Niš, 08.11.2014 godine u 10:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014. godine KMSZTS A-1-1160/14

  Predavanje nosi 5 poena

 • Priroda u terapiji kašlja kod dece i odraslih

  Predavači:

    • Prof. dr Zorica Živković - pedijatar
     Tema: 
     Kašalj kliničke prezentacije i terapija; Kašalj u praksi
    • Mr farm. spec. Davor J. Korčok
     Tema: 
     Viševekovni značaj biljaka u tradicionalnoj medicini i biljne vrste u tretmanu simptoma respiratornih organa

  Radionica:
  "Rešavanje slučajeva iz ordinacije"; "Rešavanje slučajeva iz apoteke".

  Mesto održavanja: 
  Beogradski Sajam, Hala 4, Bulevar Vojvode Mišića 14. Beograd, 27.09.20145 od 10:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-2905/2014-01 od 18.08.2014. godine KMSZTS br. D-1-1564/14

  Predavanje nosi 4 poena

 • Probiotici, smernice - kada i koliko?

  Predavač:

    • prof. dr Nenad Ugrešić

  Takodje održano je i komercijalno predavanje:

  "Savetovanje pacijenata sa dijarejom - BULARDI u samomedikaciji"

  Predavač:

    • diph. ph. spec. Tatjana Milošević

  Mesto održavanja: Svečana sala opštine Stari grad, Makedonska 42, Beograd, 26. juna , 2014. u 18:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-2905/2014-01 od 18.08.2014. godine KMSZTS br. D-1-1564/14

  Predavanje nosi 4 poena

 • Dijetetski suplementi u funkciji zdravlja

  Predavači:

    • prof. dr Brižita Đorđević
    • Mr farm. spec. Davor J. Korčok

  Takodje održano je i komercijalno predavanje:

  "K2D3"

  Predavači:

    • Dr. Svetlana Mitrović

  Mesto održavanja: Farmaceutski fakultat, Trg mladenaca 5, Novi Sad, 21 Jun, 2014 u 10:00.

  Akreditovano: odlukom ZS Srbije broj 153-02-2905/2014-01 od 18.08.2014. godine KMSZTS br.D-1-1564/14

  The lecture brings 6 points

Istraživanja

 • ARTEROprotect® studija u KBC Zvezdara

  4.11.2015. godine je Etički komitet KBC Zvezdara odobrio sprovođenje studije u kojoj se koristi preparat ARTEROprotect.U pitanju je randomizovana, dvostruko slepa placebo kontrolisana studija, a njen pun naziv je "Ispitivanje uticaja suplementacije smešom oktakozanola i vitamina K2 na PCSK9, lipidni profil, oksidativni stres i inflamaciju kod pacijenata na terapiji i atorvastatinom." Kao smeša oktakozanola (20 mg) i vitamina K2 (45 µg) biće korišćen dijetetski suplement ARTEROprotect®kapsule, proizvođača AbelaPharm d.o.o. Autori studije su Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić, profesor emeritus na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Ivan Stanković, redovni profesor na Farmaceutskom fakultetu i dipl.pharm. Milica Zrnić. 

 • U italijanskom naučnom časopisu Epidemiology, Biostatistics and Public Health objavljena studija o efikasnosti preparata Bulardi

  U italijanskom naučnom časopisu Epidemiology, Biostatistics and Public Health objavljena studija koja je posmatrala efikasnost preparata Bulardi.

  Ova vest je posebno važna s obzirom da je ovo prva objavljena studija koja je posmatrala efikasnost probiotske kulture Saccharomyces boulardii u našoj zemlji. U zaključku studije navodi se da primena probiotika Bulardi, Abela Pharm, sprečava nastanak antibiotskih dijareja kod hospitalizovanih pacijenata.

  Naziv studije je Prophylactic use of Saccharomyces boulardii probiotics in preventing antibiotic-associated diarrhea: a single center hospital-based case-control study in Serbia.

  Praćenje je izvedeno u Kliničkom centru Dr Dragiša Mišović-Dedinje, a autori studije su: Nikola Panić MD, Maja Tufegdžić MD, Stefania Boccia PhD, Marija Stokić, Milutin Bulajić PhD.

 • Istraživanje KBC Dragiša Mišović potvrdilo:HERBIKO® sirup sa medom pomaže kod svakog kašlja

   U decembru 2015. godine u Bolnici za dečje i plućne bolesti i TB, KBC ‘’Dr Dragiša Mišović Dedinje’’  završena je studija" Iskustva sa biljnim preparatima u terapiji kašlja kod dece". 

  Istraživanje je sprovedeno kod 109 dece uzrasta 2,5 do 17 godina, lečenih zbog respiratornih epizoda gornjih i donjih disajnih puteva, ili astmatskih pogoršanja. Uz standardnu terapiju svi ispitanici su dobijali i višekomponentni biljni surup - Herbiko® dečji sirup sa medom. Od ukupnog broja anketiranih pacijenata 44 su bile devojčice, a 65 dečaci.

  Pokazano je da Herbiko® sirup sa medom za decu efikasno pomaže kod produktivnog, suvog i mešovitog kašlja. Upotreba Herbiko sirupa sa medom za decu u terapiji produženog mešovitog kašlja u dečjem uzrastu efikasna je i opravdana, čak i kod dece sa astmom i/ili alergijskim rinitisom. 

   

  Autori studije su Prof. dr Zorica Živković, Dr Vesna Veković, Dr Jasmina Jocić Stojanović,  Dr Olivera Ostojić, Mr Davor Korcok, Dr Svetlana Mitrović, Dr Predrag Veljković 

AbelaPharm.rs koristi kolačiće kako bi perosnalizovao sadržaje i analizirao posete. Poštuje pravila politike privatnosti.
Više informacija Ok